Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Prejeli odgovor MO, kjer pojasnjujejo način obračuna dodatka za stavko

Zadeva:                Zahteva po pojasnilu izplačila dodatka za prepoved stavke

Zveza:                  Vaš dopis z dne 15. 12. 2021, IRDG št. 101-2/2021-114

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, v katerem nas opozarjate, po vašem mnenju, na nezakonit obračun in izplačilo dodatka za prepoved stavke ter zahtevate pojasnilo na podlagi katerega zakonskega ali podzakonskega akta smo opravili obračun in izplačilo dodatka za prepoved stavke ter pojasnilo o načinu obračuna.

Uvodoma pojasnjujemo, da je dne 7. 8. 2021 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 121/2021), ki v 15. členu določa, da vojaškim osebam pripada dodatek zaradi prepovedi stavke, skladno z Zakonom o obrambi, v višini 4 % zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, ugotovljene po uradnih statističnih evidencah.

Nadalje pojasnjujemo, da Uredba o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 145/2021, v nadaljevanju: Uredba), določa način izračuna dodatka zaradi prepovedi stavke (C228) ter navaja, da se ta všteva v osnovo za nadomestilo plače ter upošteva pri obračunu dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Enaka določila veljajo za obračun dodatka za delovno dobo (C020) in dodatka za stalnost (C150).

Na plačilni listi je prikazan dodatek za prepoved stavke (C228) za opravljene redne ure. Plača za čas koriščenja letnega dopusta in bolniške odsotnosti v breme delodajalca se obračuna kot nadomestilo. Zaradi obračuna dodatka za prepoved stavke (C228) se je povečala osnova za izračun nadomestila (na plačilni listi Z124). To pomeni, da so se poračunala tudi nadomestila iz naslova odsotnosti ter vse nadure.

Vsa bolniška nadomestila, ki se izplačujejo v breme ZZZS, se niso poračunala, ker je osnova za njihov obračun letno povprečje plače preteklega leta.

Za lažje razumevanje, vam v nadaljevanju predstavljamo primere in pojasnila obračuna ter poračuna dodatka za prepoved stavke vojaškim osebam od 7. 8. 2021 dalje.

AVGUST 2021

Povprečna mesečna delovna obveznost 174 ur

Mesečna delovna obveznost 176 ur

Normirana ura 0,9886 (povprečna mesečna delovna obveza / mesečna delovna obveznost)

Povprečna plača v RS 1.952,05

Dodatek za stavko 1.952,06 * 4 % = 78,0820

Dodatek za stavko se izplačuje od 7. 8. 2021 dalje, to je 17 dni, 136 rednih ur oziroma 134,45 normiranih ur. Za mesec avgust 2021 znaša dodatek 60,3341 EUR.

Izračun dodatka za cel mesec: 1. 952,05 * 4 % = 78,0820

Izračun dodatka za 1 normirano uro: 78,0820 / 174 = 0.4487

Izračun dodatka za 134,45 ur:                0,4487 * 134,45 = 60,3341

V primeru, da je zaposleni od 7. do 31. 8. koristil dopust v trajanju 4 dni (32 ur oziroma 31,64 normiranih ur) je prejel izplačan dodatek za stavko za 102,81 normiranih ur v višini 46,14 EUR.

Za ta znesek se je povečala osnova za izplačilo nadomestil za mesec september.

174 - 31,64 = 102,81

78,0820 / 174 * 102,81 = 46,14

Ker se osnova za izplačilo nadomestila za mesec julij ni spremenila, se niso spremenila izplačila že obračunanih odsotnosti za mesec avgust.

SEPTEMBER 2021

Povprečna mesečna delovna obveznost 174 ur

Mesečna delovna obveznost 176

Normirana ura 0,9886 (povprečna mesečna delovna obveza / mesečna delovna obveznost)

Povprečna plača v RS 1.940,69

Dodatek za stavko 1.940,69 * 4 % = 77,6276

Izračun dodatka za cel mesec 174: 1.940,69 * 4 % = 77,6276

Izračun dodatka za 1 normirano uro: 77,6276 / 174 = 0.4461

V primeru, da je zaposleni v mesecu septembru koristil dopust v trajanju 9 dni (72 ur oziroma 71,18 normiranih ur) je prejel izplačan dodatek za stavko za 102,82 normiranih ur v višini 45,87 EUR. Znesek 45,87 EUR povečuje osnovo za izračun nadomestil odsotnosti v mesecu oktobru.

174 - 71,18 = 102,82

77,6276 / 174 * 102,82 = 45,87

Za čas koriščenja dopusta v septembru za 9 dni, oziroma 71,18 normiranih ur se je izvedel poračun odsotnosti zaradi povišane osnove za izračun nadomestila. Osnova se je za mesec avgust zvišala za 46,14 EUR, to je za višino, v kateri je bil izplačan dodatek za mesec avgust 2021.

46,14 / 174 * 71,18 = 18,87 EUR

OKTOBER 2021

Povprečna mesečna delovna obveznost 174 ur

Mesečna delovna obveznost 168

Normirana ura 1,0357 (povprečna mesečna delovna obveza / mesečna delovna obveznost)

Povprečna plača v RS 1.900,43

Dodatek za stavko 1.900,43 * 4 % = 76,0172

Izračun dodatka za cel mesec 174: 1.900,43 * 4 % = 76,0172

Izračun dodatka za 1 normirano uro: 76,0172 / 174 = 0.43688

V primeru, da je zaposleni v mesecu oktobru koristil dopust v trajanju 3 dni (42 ur oziroma 24,86 normiranih ur) je prejel izplačan dodatek za stavko za 149,14 normiranih ur v višini 65,16 EUR. Znesek 65,16 EUR povečuje osnovo za izračun nadomestil odsotnosti v mesecu novembru.

174 - 24,86 = 149,14

76,0127 / 174 * 149,14 = 65,16

Za čas koriščenja dopusta v oktobru za 3 dni, oziroma 24,86 normiranih ur se je izvedel poračun odsotnosti zaradi povišane osnove za izračun nadomestila. Osnova se je za mesec september zvišala za 45,87 EUR, to je za višino, v kateri je bil izplačan dodatek za mesec september 2021.

45,87 / 174 * 24,86 = 6,55 EUR.

Nazadnje urejano na 0, 28.12.2021 11:09
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Objavljeno v Novosti
  • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528