Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Poziv k odpravi krivične in nedostojne obravnave zaposlenih civilnih oseb v SV in v upravnem delu MO. Izpostavljeno

V sindikatu smo dne 04.01.2022 na ministra za obrambo naslovili poziv k  odpravi krivične in nedostojne obravnave zaposlenih civilnih oseb v SV in v upravnem delu MO, ki ga objavljamo v nadaljevanju :

ZADEVA: NEPRAVIČNA OBRAVNAVA NEVOJAŠKE STRUKTURE V MORS IN SV

Pozdravljamo vsa vaša prizadevanja, ki vodijo v smeri, da se vojaškim osebam uredi delovni in socialno pravni položaj in status. Ob tem žal ugotavljamo, da enako kot vsi dosedanji ministri-ce tudi vi pozabljate na ostale zaposlene v strukturah obrambnega resorja (v nadaljevanju: OR), ki skozi dolžno kohezivnost in sinergijo v delovnih procesih vseh struktur, predvsem pa s trudom vsakega zaposlenega, zagotavljajo potrebno delovanje obrambnega sistema. Do sedaj smo vam podali veliko predlogov, kako enakovredno, predvsem pa pravično in ustrezno vrednotiti vsako opravljeno delo znotraj OR in ne zgolj parcialno reševati FD ali DM ter ob tem zanemariti vse ostale strukture zaposlenih, kot so:

 • CO v SV in zaposleni v upravnem delu, ki so še vedno na najnižjih plačah;
 • Operaterje v CORS, ki so ovrednoteni nižje od, ostalih primerljivih dispečerjih v JS, ki so vezani na enotno številko 112 in so v prvi vrsti odvisni od dela in podpore operaterjev v CORS;
 • Ostali strokovnjaki v upravnem delu MO, OVS, SV in URSZR, ki so razvrščeni v nižje PR, kot to velja za primerljive poklice v ostalih resorjih.

Vsi skupaj smo del enotnega sistema nacionalne varnosti, ki se imenuje obrambni steber. Od leta 1991 naprej je bil vedno poudarek na profesionalizaciji vojske in napredovanju SV, vse ostale strukture v OR so pa bile pozabljene in posledično zanemarjane. Govorimo o CO v SV, ki so bile ob prehodu v enotni plačni sistem v prvotnem predlogu ustrezno uvrščene v Uredbo o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v SV v plačne razrede, potem so brez podanih argumentacij iz sprejete uredbe čudežno izginile in so bile potisnjene na najnižja možne plačne razrede v J plačno skupino. Operaterji CORS, namesto da bi bili v C plačni skupini, so bili potisnjeni v J skupino prav tako na najnižje možne PR, posledično pa so bili tudi vsi ostali zaposleni v upravnem delu razvrščeni v najnižje možne plačne razrede, kjer so v veliki meri še sedaj. Zaradi tega se CO in ostale nevojaške osebe glede na plačilo za opravljeno delo opravičeno počutijo necenjene, zapostavljene ter manjvredne, saj se je diferenciacija med PR v C plačni skupini in v plačni skupini J zelo povečala. Če bi bile plače CO v SV in MO dostojne in ustrezno ovrednotene glede na zahtevnost in pogoje dela in ne diskriminatorne tudi ne bi bilo potrebe po sestavljanju tega dopisa, tako pa zaposleni na teh delovnih mestih postajajo nadpovprečno obremenjeni, ker interesa za zaposlitev in popolnjevanje teh delovnih mest iz razlogov, ki jih navajamo, ni. Veliko CO v SV in MO odhaja v pokoj, ni pa novih zaposlenih, ki bi jih nadomestili. Obseg dela pa se celo povečuje, zaradi česar prihaja na določenih mestih do primerov izgorelosti. Takšno ravnanje imajo za posledico deficitarnosti, ki pa jih vlada prepoznava zgolj pri posameznih skupinah zaposlenih, medtem ko drugim prav tako pomembnim poklicnim skupinam ne želi niti prisluhniti. Glede takšnega trenda in intenzitete je samo še vprašanje časa, ko bodo še ti zaposleni obsodili takšen odnos in podali odpovedi.

V duhu dobrega gospodarja ste dolžni stremeti k enakovredni obravnavi vseh zaposlenih v resorju, ki vam je zaupan ter tako zagotavljati čim boljše delovne pogoje in pravično plačilo vsem, ki enakovredno prispevajo k razvoju varnosti, zaščiti in obrambi RS.

Zato od vas zahtevamo in tudi pričakujemo, da pristopite k socialnemu dialogu ter tako s skupnimi napori poiščemo rešitve znotraj obstoječe zakonodaje, ki bodo vodile k odpravi krivične in nedostojne obravnave zaposlenih v OR oz. civilnih oseb v SV in v upravnem delu MO ter pripomogle k izboljšanju ekonomsko socialnega stanja. V plačnem sistemu mora biti dovolj prostora in razuma, da bi lahko enakovredno poskrbeli za vse strukture zaposlenih v OR, ob tem pa velja poudariti, da je OR močan toliko, kolikor je močan njegov najšibkejši člen. Vsekakor pa ne želimo, da še naprej kot do sedaj s svojimi dejanji ustvarjate videz, da želite poskrbeti zgolj za posamezno strukturo in da so vam vse ostali tvorniki OR nepomembni in da se za druge očitno ne želite potegovati.

Ob dodatku za prepoved stavke vojaškim osebam na podlagi 5. odstavka, 58. člena, ZSSloV ugotavljamo, da so do njega opravičene zgolj vojaške osebe. Ob povezavi z določili 99. čl. ZObr se nam s tem zastavljajo naslednja vprašanja, na katera želimo, da nam vi kot izvršilna veja oblasti podate jasne in konkretne odgovore:

 • Navedite, na katerih FD in DM imajo zaposleni v organizacijskih enotah in v organih v sestavi MO pravico do stavke?
 • Kdaj in ob obstoju katerih pogojev niso veljavne omejitve po 99. čl. ZObr?
 • Katere strukture ali NOE ali deli slednjih v MORS v času stavke ne bi bile omejene v tej pravici?
 • V kakšni situaciji bi s svojimi dejanji stavkajoči zaposleni negativno vplivali na obrambno pripravljenost?

Naj vas ob podanih vprašanjih dodatno opomnimo na spremembe oz. dopolnitve iz 76. člena ZODPol-G, ki so bile sprejete 20. 10. 2021, na podlagi katerih in v primerjavi z določili 99. čl. ZObr ugotavljamo, da imajo policisti pravico do stavke ter da so samo zaradi določenih omejitev pravice do stavke opravičeni do dodatka k plači v višini 2 % povprečne zadnje mesečne bruto plače v RS. Hkrati je v spremembah uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju že dodana šifra C228, ki je hkrati podlaga za obračun dodatka. Ob zapisanih ugotovitvah smo ogorčeni predvsem iz naslova neenake obravnave do zaposlenih civilnih oseb v SV in MO. Pri tem se sklicujemo na 5 odstavek, 99. čl. ZObr, ki nalaga vladi, da zaradi ovrednotenja omejitev, ki izhajajo iz citiranega člena, določi povečanje osnovne plače delavcem iz tega člena.

Od vas kot ministra, še posebej pa kot podpredsednika vlade zahtevamo, da dosledno spoštujete zakonodajo na področju obrambe in da nemudoma pristopite k ureditvi pravnih zavez do zaposlenih na obrambnem področju, kot to izhaja iz že citiranega 5. odstavka, 99. čl. ZObr.

Lep pozdrav

Nazadnje urejano na 0, 07.01.2022 10:40
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Objavljeno v Novosti
 • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528