OPREDELITEV TRPINČENJA

Zakon  o  delovnih  razmerjih  (6.a člen)  in  Uredba  o  ukrepih  za  varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave (2. člen) »Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali  očitno  negativno  in  žaljivo  ravnanje  ali  vedenje,  usmerjeno  proti  posameznim delavkam oziroma delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.« Vedenja ali ravnanja, ki pomenijo trpinčenje, kadar ustrezajo zgoraj navedeni definiciji,   so: - vedenja  ali  ravnanja,  ki  vplivajo  na  samoizražanje  in  na  način  komunikacije (nadrejena oseba žrtvi omejuje možnost, da bi se izražala; nenehno prekinjanje govora  žrtve;  sodelavke  oziroma  sodelavci  žrtvi  omejujejo  možnost  izražanja; kričanje  na  žrtev  in  zmerjanje  žrtve;  nenehno  kritiziranje  žrtvinega  zasebnega življenja; telefonsko zastraševanje; ustne grožnje; pisne grožnje; onemogočanje stikov s pogledi ali gestami; onemogočanje stikov z zbadanjem); - vedenja in ravnanja, ki pomenijo omejevanje  in preprečevanje žrtvinih socialnih stikov  (z  žrtvijo  nihče  več  ne  govori;  žrtev  ne  more  govoriti  z  nikomer …

OPREDELITEV NADLEGOVANJA

Zakon  o  delovnih  razmerjih  (6.a     člen)  in  Uredba  o  ukrepih  za  varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave (2. člen) »Nadlegovanje  je  vsako  neželeno  vedenje  ali ravnanje,  povezano  s  katero  koli  osebno okoliščino,  z  učinkom  ali  namenom  prizadeti  dostojanstvo  osebe  ali  ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.«   Osebne  okoliščine  so  spol,  narodnost,  rasa  ali  etnično  poreklo,  vera  ali  prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost in druge.Vedenja  in  ravnanja,  ki  pomenijo  nadlegovanje,  kadar  ustrezajo  zgoraj  navedeni definiciji,  so  vsa  tista  dejanja,  ki  temeljijo  na  različni  družbeni,  psihološki  in  /  ali organizacijski moči v odnosu do žrtve: - posmehovanje - poniževanje, - zastraševanje, - fizična napadalnost, - sramotilno obrekovanje ali črnjenje, - žaljenje zaradi osebne okoliščine osebe, - seksistične šale, - šale, komentarji, opazke, pripombe na račun osebne okoliščine osebe, - druga podobna vedenja ali ravnanja, ki jim je oseba izpostavljena samo zato, ker je  ženska  ali  ker  je …

OPREDELITEV SPOLNEGA NADLEGOVANJA

  Zakon  o  delovnih  razmerjih  (6.a člen)  in  Uredba  o  ukrepih  za  varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave (2. člen) »Spolno  nadlegovanje  je  kakršna  koli  oblika  neželenega  verbalnega,  neverbalnega  ali fizičnega  ravnanja  ali  vedenja  spolne  narave  z  učinkom  ali  namenom  prizadeti dostojanstvo  osebe,  zlasti  kadar  gre  za  ustvarjanje  zastraševalnega,  sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja.«     Vedenja in ravnanja, ki pomenijo verbalno spolno nadlegovanje, kadar ustrezajo zgoraj navedeni definiciji, so: - osvajanje, - predlogi v zvezi s spolnostjo ali siljenje k spolni dejavnosti, - ponavljajoči se predlogi za druženje in zmenke, - spolno sugestivne pripombe, opazke in namigovanja, - opolzki komentarji, ki se nanašajo na oblačenje, telo ali videz osebe, - naslavljanje osebe s 'punči, bejba, srček, miška, cukrček, mucek' in podobno, - uporaba obscenih izrazov ali gest (npr. žvižganje), - spreminjanje poslovnih tem v spolne, - zgodbe ali šale s spolno vsebino, - bahanje s spolnimi podvigi,…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528