Ministerstvo za obrambo, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo je zoper referenčno dobljeno tožbo na višjem delovnem sodišču (VDS), člana Sindikata Ministrstva za obrambo (SMO), ki ga zastopa odvetnik SMO glede neizkoriščenih prostih dni na Mednarodni misiji (MOM) v lanskem letu podalo revizijo na Vrhovno sodišče RS.

 

Vrhovno sodišče RS (VS RS) je s sodbo VIII Ips 30/2016 z dne 8.3.2016 odločalo o reviziji MORS glede vprašanja, ali pripadnikom SV na MOM pripada pravica do prostega dne tedenskega počitka.

 

Vrhovno sodišče RS je revizijo MORS zavrnilo kot neutemeljeno, kar pomeni, da je potrdilo odločitev sodišče prve in druge stopnje, ki sta ugotovili, da je bila tožniku, članu Sindikata Ministrstva za obrambo, kršena pravica do prostega dneva tedenskega počitka na MOM in mu zato prisodila denarno nadomestilo.

 

VS RS ugotavlja, da MORS tožniku v okoliščinah konkretnega primera ni zagotovil ustreznega počitka. VS RS se pri tem sklicuje na določbe ZDR, ZObr in ZSSloV, ki so po stališču VS RS konkretizirane s Pravilnikom o ureditvi določenih vprašanj delovnopravnega statusa pripadnikov Slovenske vojske pri opravljanju nalog v tujini. Glede slednjega je pomembno, da je VS RS zavzelo stališče, da je za MORS zavezujoč predpis, čeprav ni objavljen v Uradnem listu RS. Gre namreč za akt, ki ga je MORS kot delodajalec sprejel za ureditev pravic njegovih delavcev oziroma za vrsto internega akta delodajalca.

 

Iz sodbe VS RS še izhaja poudarek, da je pravica do minimalnega počitka lahko omejena ali celo izključena zgolj izjemoma in v posebnih okoliščinah, ki pa morajo biti konkretizirane in posebej utemeljene, MORS pa v konkretnem primeru tedenskega počitka sploh ni predvidel, pa bi to moral storiti.

 

V sindikatu SMO smo bili od začetka dokazovanja pravice prepričani v svoj prav kar pa je z vztrajnostjo sedaj dokončno obrodilo sadove za vse oškodovane vojake SV.
Glede na prejeto sodbo VS RS vsem članom sindikata in ostalim pripadnikom SV, katerim je bila kršena pravica do tedenskega počitka na MOM, predlagamo, da čimprej na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. posredujejo naslednje podatke:

 

• IME IN PRIIMEK
• E-NASLOV
• TELEFONSKO ŠTEVILKO, NA KATERO STE DOSEGLJIVI
• NAVEDITE KRAJ, KI VAM USTREZA ZA OBISK ODVETNIKA (LJUBLJANA ali CELJE ) Odvetniške pisarne bodo vzpostavile stik z vami preko GSM !

 

Odvetniške pisarne SMO bodo tako na MORS vložile zahteve za varstvo pravic.
Tistim, katerim grozi zastaranje (5 let od dneva vrnitve z MOM) pa svetujemo, da se nemudoma obrnejo na sindikat, ki jim bo nudil pravno pomoč pri vlaganju tožb in zastopanju sodišču.

Zaradi izredno velikega odziva članov SMO in pripadnikov SV v vezi z vlaganjem tožb za neizkoriščen prosti dan na MOM preko pooblaščenih odvetniških pisarn Sindikata Ministrstva za obrambo vas prosimo, da pripravite naslednjo dokumentacijo (z namenom poenostavitve vlaganja tožb):

 

ukaze in morebitne popravke ukazov o napotitvi na misijo,
odločbo o plači za čas misije,
morebitno podano zahtevo za varstvo pravic, ki ste jo podali na MORS,
podatek o tem, kdaj ste koristili posebni (misijski) dopust v času misije,
kakšne naloge ste opravljali v času misiji (našteti je potrebno vse, kar se spomnite),
podatek o tem, kdo je bil vaš nadrejeni in kdo vam je odrejal delo vsak dan,
podatek o vsaj dveh pričah z naslovi, po možnosti pa tudi pisno izjavo prič s fotokopijami osebnih dokumentov, iz katerih bo izhajalo, da tedenski počitek ni bil omogočen, da se je delalo vsak dan in seveda, navesti tudi naloge, ki so se delale tudi na dela prost dan ter navesti poleg, kdo je bil tisti, ki je izdal navodilo oziroma ukaz,
plačilne liste za čas misije.

 

Podrobna že objavljena navodila se nahajajo na povezavi :

 http://sindikatmors.si/aktualno/vse-novice/item/945-poziv-pripadnikom-ki-so-bili-oskodovani-pri-obracunu-prostih-dni-na-mom-da-vlozijo-tozbe-pri-pooblascenih-odvetnikih-smo

 sodba MOM

V sindikatu SMO poudarjamo, da smo se vsi sindikati na obrambnem področju (SVOZ, SPMO in SVS) trudili uspeti in doseči pravico za pripadnike SV kar nam je danes z odločitvijo Vrhovnega sodišča tudi uspelo !

Kako do brezplačne pravne pomoči

V kolikor še niste član SMO in bi želeli biti deležni brezplačne pravne pomoči kot to pripada članom, vam svetujemo, da se včlanite v sindikat ! Izpolnite pristopno izjavo in nam posredujte tudi spodaj navedene podatke !
Pristopna izjava

 

V SMO pozdravljamo dopolnitev ZObr, kakor tudi ustrezno angažiranje pripadnikov SV.

Opozoriti vas moramo, da se nam poraja pri tem opravičena bojazen, da je sprejetje dopolnitve ZObr v smislu dodelitve okrnjenih in nejasnih pooblastil vojakom pri opravljanju nalog na meji, precej nevarno in tudi neodgovorno ravnanje do slovenskega vojaka. Menimo, da lahko nepredvidena ekscesne situacije pri delu z begunci na meji pripeljejo do ogrožanja tako zdravja kot življenja vojakov.

 

Pri tem pa vas moramo vsekakor opozoriti, da bo pri angažiranju pripadnikov SV zagotovo prihajalo do presežka delovne obveznosti. Podobno se je dogajalo ob odpravljanju posledic naravnih nesreč in posledično slabe volje čemur so nato sledili tudi odhodi pripadnikov iz SV. Zato vas pozivamo, da se vojake za napotitev na mejo pošlje šele takrat, ko bo za to ustrezno urejeno tudi iz naslova presežka ur, ki jih bodo pripadniki SV opravili med opravljanjem dodatnih nalog.

 

Če dovolite, bomo tokrat našo zahtevo zapisali malce ostreje, in sicer: Zahtevamo, da jih pri plačilu obravnavate enako kot to velja za policiste. To bi bilo edino pravično. To pomeni, da priskrbite finančna sredstva za plačilo vseh ur presežka izven rednega delovnega časa v obliki nadurnega dela. Pozivamo vas tudi, da tokrat ne izdate Odredbe o prerazporeditvi delovnega časa na podlagi ZObr, temveč izdate Odredbo o izplačilu vseh ur presežka preko rednega delovnega časa. V nasprotnem se nam lahko zgodi, da bodo pripadniki odhajali zaradi nezadovoljstva v bolniški stalež in to v trenutku ko jih bomo najbolj potrebovali.

 

Spoštovana ministrica, prepričani smo, saj vemo, da se prizadevate za dobrobit vojakov, da boste sledili naši zahtevi in boste pripadnike Slovenske vojske postavila tudi pri plačilu za opravljeno delo ob ramo policistom.

Vsekakor pa ne smemo pozabiti na nujne ukrepe za zaščito od nalezljivih bolezni, ki jih lahko prinašajo begunci, zato vas prosimo, da izvedete vse potrebne ukrepe za ustrezno zavarovanje pripadnikov SV pri izvajanju tovrstnih nalog z zaščitno opremo, ki jo morajo imeti ob stiku z ljudmi (maska, gumijaste rokavice). Ob tem bi le še opozorili, da ima veliko pripadnikov SV, ki bo napoteno na varovanje meje dotrajane uniforme in škornje, ki razpadajo, zato, če je le mogoče, prosimo, da se poskrbi za naše pripadnike tudi z zagotavljanjem uniforme in novih vojaških čevljev. Zavedati se moramo, da ti pripadniki ne bodo opravljali dela v pisarnah ampak v težkih terenskih pogojih.

Lep pozdrav,

Stran 2 od 2

Sindikat vojakov in uslužbencev MO - Novosti

NE SPREGLEJTE !

 • 18.september . 2023

  Izjave vodij pogajalskih skupin ob koncu današnjih pogajanj 18.09.2023

  Prepis izjava vodje PSRSJS (nelektorirano) Zdaj zagotovo osrednja vsebina današnji pogajanj je bil nov vladni predlog, ki se nanaša na odpravo plačnih nesorazmerij. Zdaj, kolikor smo ga lahko, ker smo ga šele danes dobili oziroma šele nam je bil danes predstavljen, kot smo lahko videli sledi temeljni usmeritvi to je, da bi se čim bolj skušali približati razmerjem, kakršna so bila v letu 2018, se…
 • 28. avg. 2023
 • 21. avg. 2023

  Izjave ob koncu pogajanj z vlado dne 21.08.2023

  903
  Prepis izjava vodje PSRSJS (nelektorirano) Na dnevnem redu smo imeli 2 točki dnevnega reda, kar je bila. Prenova plačnega sistema in odprava nesorazmerij v osnovnih plačah druga točka je bila kolektivna pogodba za javni sektor. Uvodoma je ministrica sindikate seznanila s predlogom da se pogajanja glede prenove plačnega sistema. nadaljujejo v dinamiki kot je bila začrtana in da vladna stran…
 • 09. avg. 2023

  Pomoč članom in zaposlenim pri oddaji prošnje-zahteve za dodelitev solidarnostne pomoči iz naslova naravne nesreče

  350
  Spoštovani člani in zaposleni v MO -SV, v zadnjih dneh se je na sindikat Ministrstva za obrambo obrnilo večje število članov, ki so utrpeli škodo ob naravni nesreči v Republiki Sloveniji z namenom pridobitve dodatnih informacij glede podaje zahteve za solidarnostno pomoč na podlagi 4. alineje 4. točke 40. člena KPND in 6. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki…

Postopki v teku pred sodišči

NE SPREGLEJTE !

23. jun . 2023 701

Sindikat ministrstva za obrambo po pravico na Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi zavračanja izplačila solidarnostne pomoči delavcem ob epidemiji COVID-19

V zvezi z referenčno tožbo Sindikata ministrstva za obrambo (SMO) zaradi neizplačila solidarnostne… Beri več
04. apr . 2023 1231

Delovno in socialno sodišče na I. stopnji odločilo, da pripada pripadniku SV za ure pripravljenosti v času straže in varovanja državne meje 100% plačilo

Po več kot letu dni od izdaje sodbe Vrhovnega sodišča je Delovno in socialno sodišče dne 2. 3. 2023… Beri več
17. maj. 2022 2359

Navodilo članom SMO in pripadnikom SV glede pridobivanja podatkov opravljenih ur za čas pripravljenosti na določenem kraju in vlaganja tožbenih zahtevkov za 100 % plačilo

Članom SMO in pripadnikom SV, svetujemo, v kolikor se odločijo za tožbo, da podajo na SMO zahtevo… Beri več

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

 • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
 • Davčna številka: 90213033
 • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528