1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

OPREDELITEV SPOLNEGA NADLEGOVANJA

 

Zakon  o  delovnih  razmerjih  (6.a člen)  in  Uredba  o  ukrepih  za  varovanje

dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave (2. člen)

»Spolno  nadlegovanje  je  kakršna  koli  oblika  neželenega  verbalnega,  neverbalnega  ali

fizičnega  ravnanja  ali  vedenja  spolne  narave  z  učinkom  ali  namenom  prizadeti

dostojanstvo  osebe,  zlasti  kadar  gre  za  ustvarjanje  zastraševalnega,  sovražnega,

ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja.«


 

 

  • Vedenja in ravnanja, ki pomenijo verbalno spolno nadlegovanje, kadar ustrezajo zgoraj

navedeni definiciji, so:

- osvajanje,

- predlogi v zvezi s spolnostjo ali siljenje k spolni dejavnosti,

- ponavljajoči se predlogi za druženje in zmenke,

- spolno sugestivne pripombe, opazke in namigovanja,

- opolzki komentarji, ki se nanašajo na oblačenje, telo ali videz osebe,

- naslavljanje osebe s 'punči, bejba, srček, miška, cukrček, mucek' in podobno,

- uporaba obscenih izrazov ali gest (npr. žvižganje),

- spreminjanje poslovnih tem v spolne,

- zgodbe ali šale s spolno vsebino,

- bahanje s spolnimi podvigi,

- postavljanje osebnih vprašanj v zvezi z družabnim ali spolnim življenjem osebe,

- druga podobna verbalna vedenja ali ravnanja.

  • Vedenja  in  ravnanja,  ki  pomenijo  neverbalno  spolno  nadlegovanje,  kadar  ustrezajo

zgoraj navedeni definiciji, so:

- (raz)pošiljanje elektronskih sporočil, pisem, telefaksov in drugih gradiv s spolno

vsebino,

- kazanje pornografskih ali spolno sugestivnih slik ali besedil,

- pohotni pogledi ali žaljivo spogledovanje,

- spolno sugestivne geste ali strmenje v dele telesa osebe,

- tesno  približevanje  osebi,  kadar  govorimo  (npr.  nagibanje  čez  hrbet  sedeče

osebe),

- druga podobna neverbalna vedenja ali ravnanja.

  • Vedenja  in  ravnanja,  ki  pomenijo  fizično  spolno  nadlegovanje,  kadar  ustrezajo  zgoraj

navedeni definiciji, so:

- nepotrebno dotikanje ali trepljanje,

- ščipanje,

- drgnjenje ob telo osebe,

- dotikanje osebinih oblačil, las, telesa,

- masaža vratu, ramen,

- objemanje,

- poljubljanje,

- ponavljajoči se telesni stiki po koncu razmerja,

- spolni napad,

- vsiljeni spolni odnos,

- druga podobna fizična vedenja ali ravnanja.

Več iz te kategorije: « OPREDELITEV NADLEGOVANJA