Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

 

Po več kot letu dni od izdaje sodbe Vrhovnega sodišča je Delovno in socialno sodišče dne 2. 3. 2023 v individualnem delovnem sporu člana SMO, pripadnika SV na I. stopnji odločilo:

  • da pripada pripadniku SV 100% plačilo za ure pripravljenosti na določenem kraju oz. delovnem mestu  v času opravljanja straže in varovanja državne meje.

Sodišče pa ni ugodilo tožbenemu zahtevku pripadnika v delu pripravljenosti na določenem kraju oz. delovnem mestu v času vojaških vaj, urjenja in usposabljanja na kar se bo pooblaščena odvetniška pisarna pritožila.

To pomeni, da pripada pripadniku plačilo za ure pripravljenosti v času straže in varovanja državne meje v višini, kot izhaja iz njegove pogodbe o zaposlitvi za delo v polnem delovnem času, torej 100% plačilo osnovne plače oziroma razlika med 50% dodatkom, ki ga je že prejel in 100% osnovne plače.

Ob tem moramo poudariti, da ima nasprotna stran RS - MORS, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, zoper sodbo možnost pritožbe, o kateri bo odločalo Višje delovno in socialno sodišče. Sodeč po odzivih MO in GŠSV po pozivih SMO, da pristopijo k izvensodni odpravi nastalih krivic kot je to ugotovilo in prepoznalo  SEU in VS RS, se bo MO zagotovo preko Državnega odvetništva pritožilo in si tako kupovalo čas z namenom, da zaradi negotovosti odločitve sodišč, ki pa jih ne moremo predvideti zastara čim več morebitnih terjatev pripadnikov SV.

V pooblaščenih odvetniških pisarnah SMO bomo uporabili vsa pravna sredstva, da dosežemo pravico za oškodovane pripadnike SV.

O potekih v predmetni zadevah vas bomo sprotno obveščali. 

 
 

Ministrstvo za obrambo s svojimi izjavami zavaja javnost. Njihove navedbe v odzivu na očitke SVS in SMO ne držijo, ker ministrstvo ne sledi sodbam Vrhovnega in Evropskega sodišča in zahtevam SVS in SMO. 

Po poročanju medijev:

MMC RTV SLO:

Vojaška sindikata: Mors ne spoštuje sodbe vrhovnega sodišča glede
plačila pripravljenosti (video v objavi)

Planet TV: 

Poročila ob 18h (video)

24ur.com: 

Vojaška sindikata ministrstvu za obrambo očitata nespoštovanje sodb

Večer:  

Vojaki želijo pošteno plačilo za pripravljenost, individualne tožbe
vložilo že 1200 pripadnikov Slovenske vojske

Dnevnik:

Vojaška sindikata ministrstvu za obrambo očitata nespoštovanje
odbe glede plačila pripravljenosti

Delo: 

Vojaki zaostrujejo vojno z državo za plačilo straže

se je odzvalo Ministrstvo za obrambo, njihov odziv je v objavi MMC RTV SLO: Vojaška sindikata: Mors ne spoštuje sodbe vrhovnega sodišča glede plačila pripravljenosti

 

Navedbe Ministrstvo za obrambo v odzivu ne držijo, ker s predlaganimi spremembami Zakona o službi v Slovenski vojski ne urejajo plačevanja straže v skladu z zahtevami obeh sindikatov in ne spoštujejo in sledijo sodbam sodišč, slovenskih in evropskih. Kot ministrstvo v odzivu samo zapiše je za tožnika sodišče odločilo, da se čas pripravljenosti na straži v tem konkretnem primeru šteje v delovni čas in zato tožniku priznalo pravico do plačila v vrednosti stoodstotne urne postavke osnovne plače.
 

Zahteva obeh sindikatov, SVS in SMO, je bila plačilo pripravljenosti v vrednosti stoodstotne urne postavke v okviru vseh vrst vojaških dejavnosti in ne le za stražo, ker med pripravljenostjo na straži ali pri varovanju državne meje ali na vaji ni nikakršne razlike. Vojaki so v okviru vseh vrst vojaških dejavnosti, ko so na pripravljenosti, v službi, ne smejo domov in izpolnjujejo delovne naloge po nalogu nadrejenih v skladu s pogodbo o zaposlitvi. Vrhovno sodišče je ob objavi sodbe zapisalo: "...tožniku prisodilo plačilo za delo v višini 100 odstotkov osnovne plače oziroma razliko med 100-odstotno plačo in 20-odstotnim prejemkom...".

Predlog sprememb Zakona o službi v Slovenski vojski, ki ga je pripravilo ministrstvo bi naj celovito uredil plačilo pripravljenosti, vsebuje odstavek, ki je za sindikate nesprejemljiv in ga v okviru usklajevanja s sindikati ministrstvo ni želelo popraviti oz. črtati, odstavek iz predloga zakona glasi:

"(4) Višina plačila za pripravljenost za delo, ki se šteje v delovni čas, je do drugačne ureditve v kolektivni pogodbi, ki se uporablja za javni sektor, enaka plačilu za pripravljenost za delo, ki se ne šteje v delovni čas." Kolektivna pogodba za javni sektor določa dodatek v višini 50% urne postavke, sodišče pa je vojaku prisodilo plačilo 100% urne postavke oz. razliko do te vrednosti od že izplačanega. Po zgoraj navedenem odstavku predloga zakona bi vojaki tudi v bodoče bili deležni plačila zgolj v višini 50% urne postavke kot do sedaj. Zato izjava ministrstva ne drži.

 
Zelo pomembno, kar ministrstvo v svoji izjavi navaja napačno je to, da podlaga za ureditev plačevanja pripravljenosti ni sodba Vrhovnega sodišča, ta je le razsodila o pravilni uporabi nacionalnih in evropskih predpisov. Prava podlaga za plačevanje pripravljenosti v višini 100% urne postavke je nacionalna zakonodaja, predvsem zakon o delovnih razmerjih, na podlagi Direktive EU o organizaciji delovnega časa in sodbe Sodišča EU, ki je razsodilo, da je vsak čas ko delavec (vojak) ne more domov in je s tem prikrajšan za njegovo družbeno življenje in izpolnjuje delovne naloge po navodilih delodajalca treba šteti kot delovni čas, podrobneje na sliki spodaj v izseku 94. točke Sodbe Sodišča EU.

Nadaljnji koraki SVS in SMO za pravico do dostojnega plačila vojakov so napovedani v včeraj podani izjavi predsednika SVS Gvida Novaka enemu od medijev, na povezavi:

 

Nadaljnji koraki z obrazložitvami

 
 

 

Dne 21. 6. 2022 je na GŠSV potekal sestanek z reprezentativnimi sindikati v MO in načelnikom GŠSV.

Glede plačila pripravljenosti za delo za pripadnike v času straže in plačilo za opravljanje drugih oblik dela, v povezavi s Sodbo Vrhovnega sodišča RS VII lps 196/2018 z dne 1. 2. 2022 je načelnik GŠSV podal naslednjo informacijo o situaciji, povezani s plačilom pripravljenosti pri opravljanju stražarske službe:

* V pripravi je akt MO, ki bo opredelil poplačilo za preteklo obdobje. Trenutno je akt v usklajevanju na Državnem odvetništvu.

Predstavnik SK J-1 je predstavil možnosti (proces) izvedbe plačila vsem pripadnikom, ki so v preteklem petletnem obdobju opravljali stražarsko službo, katere proces je zahteval tudi pripravljenost na delo na določenem kraju. Izvedba poplačila, podobno kot v primeru presežnih prerazporejenih ur, bo možna.

Temeljila bo na dejanskih okoliščinah, ki bodo črpane iz dnevnikov varovanj (predpisanih dokumentov) in evidence delovnega časa ARDČ. Proces zajema in obdelave podatkov do izplačila bo trajal cca 6 mesecev. K procesu se bo pristopilo po izdaji ustreznega akta MO (odredbe).

Dne dne 22. 6. 2022 je na MO potekal prvi sestanek z reprezentativnimi sindikati v MO in ministrom za obrambo g. Marjanom Šarcem.

Med drugim je bilo izpostavljeno tudi vprašanje plačila pripravljenosti za delo za pripadnike v času straže in plačilo za opravljanje drugih oblik dela, v povezavi s Sodbo Vrhovnega sodišča RS VII lps 196/2018 z dne 1. 2. 2022.

* Državni sekretar g. Rudi Medved je glede sistemske ureditve plačila vojakov, ki izvajajo stražo pojasnil, da potekajo dogovori znotraj strokovnih služb ministrstva na vseh nivojih in GŠSV ter Državnega odvetništva RS. Iščejo se tudi možnosti, da se pripadnikom, ki so iz naslova plačila pripravljenosti po sodbi Vrhovnega sodišča vložili zahteve za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja oziroma tožbo, izvedejo poplačila za pet let nazaj. Z vsemi podrobnostmi pa se mora še seznaniti.

V SMO ugotavljamo, da na podlagi izdanega akta GŠSV z dne 30. 06. 2022 Standardni operativni postopek – SOP št. 11-0019, ki v 13 točki opredeljuje plačilo pripravljenost na delovnem mestu GŠSV še vedno ni pristopil k sistemski realizaciji Sodbe Vrhovnega sodišča RS VII lps 196/2018 z dne 1. 2. 2022 v povezavi s sodbo EU sodišča.

!
Ker v petih mesecih, odkar je sodba pravnomočna s strani GŠSV in MO kljub večkratnim pozivom in na samih skupnih zadnjih sestankih z GŠSV in MO (* povzetki zapisnikov) nismo pridobili jasnih zagotovil v zvezi z izplačilom razlike pripadnikom SV do 100 % urne postavke za pripravljenost na delovnem mestu vam predlagamo, da v kolikor se odločite uveljavljati izplačilo razlike na sodišču, da to storite čim prej zaradi zastaralnih rokov.

KLIKNITE! Navodila PRIPADNIKOM SV kako pristopiti uveljavitvi izplačila na sodišču !

 
 
 
 

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528