Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Izplačilo redne delovne uspešnosti - odgovor MO na poziv SMO

 Prejeli smo odgovor MO na poziv SMO glede izplačila redne delovne uspešnosti zaposlenim v MO in SV, ki ga objavljamo v nadaljevanju:     

Zveza:  Vaš dopis številka MO-GŠ 25/20, z dne 23. 8. 2020, Izplačilo redne delovne uspešnosti

Z v zvezi navedenim dopisom ste nas pozvali k takojšnji določitvi višine sredstev za redno delovno uspešnost in pričetku izplačil dodatka za delovno uspešnost zaposlenim.

Kot že sami navajate, skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19), javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni ukrep je veljal do vključno 30. junija 2020, od 1. julija 2020 dalje pa se prične redna delovna uspešnost izplačevati skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv, 67/17 in 84/18; v nadaljevanju: ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18; v nadaljevanju: KPJS).

ZSPJS določa, da se del plače za delovno uspešnost izplačuje najmanj dvakrat letno, razen če ni s kolektivno pogodbo ali z aktom, izdanim na podlagi zakona, urejeno drugače (prvi odstavek 22.a člena ZSPJS).

Skladno s 30. členom KPJS se postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost za vse javne uslužbence izvede mesečno, trimesečno ali dvakrat letno. Ocenjevalno obdobje, za katerega se ocenjuje in izplačuje redna delovna uspešnost je torej lahko mesečno, trimesečno ali polletno.

Odločitev, kako pogosto se bo izvajal postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost, sprejme delodajalec. Na kolegiju ministra je bilo odločeno, da se na Ministrstvu za obrambo postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost izvaja dvakrat letno, posledično se tudi dodatek izplačuje polletno. Prvo izplačilo dodatka za redno delovno uspešnost bodo tako zaposleni, ki bodo pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegali nadpovprečne delovne rezultate (22.a člen ZSPJS) prejeli za obdobje od 1. julija 2020 do 31. decembra 2020.

S spoštovanjem

Uroš Lampret
državni sekretar

Nazadnje urejano na 0, 02.02.2021 16:47
Oceni ta prispevek
(1 glas)
Objavljeno v Novosti
  • Natisni

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse zahtevane podatke, označene z zvezdico (*). Uporaba kode HTML ni dovoljena.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

SEKRETAR

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GSM:040 792 528