28.01.2022 sta zaradi neodzivnosti vladne pogajalske skupine in v skladu s poslovnikom pogajalski skupini sindikatov JS na vladno pogajalsko skupino naslovili vabilo na sejo pogajalske komisije, ki jo objavljamo v celoti:    Zadeva: Vabilo na sejo pogajalske komisije Spoštovani, Na podlagi dopisov obeh sindikalnih pogajalskih skupin, z dne 7. 1. 2022 in 12. 1. 2022, ter zaradi popolne neodzivnosti vladne strani, v skladu z določbami poslovnika, sindikalna stran sklicuje sejo pogajalske komisije. Vabimo vas, da se udeležite seje pogajalske komisije,…
V zakonsko določenem petnajstdnevnem roku smo v sindikatu na vodstvo MO podali odgovor in zahteve na predlog sprememb in dopolnitev sklepa za plačila po 59. čl. ZSSloV , ki ga objavljamo v nadaljevanju: Spoštovani, Sklicujoč se na spremembe oz. dopolnitve iz 74 a. člena ZODPol-G, ki je bil sprejet 20. 10. 2021 in na sklep vlade sprejeti na 106. redni seji vlade dne 09. 12. 2021 o povečanju plač uslužbencem policije in Ministrstva za notranje zadeve zaradi povečanega obsega dela…
V sindikatu smo dne 04.01.2022 na ministra za obrambo naslovili poziv k  odpravi krivične in nedostojne obravnave zaposlenih civilnih oseb v SV in v upravnem delu MO, ki ga objavljamo v nadaljevanju : ZADEVA: NEPRAVIČNA OBRAVNAVA NEVOJAŠKE STRUKTURE V MORS IN SV Pozdravljamo vsa vaša prizadevanja, ki vodijo v smeri, da se vojaškim osebam uredi delovni in socialno pravni položaj in status. Ob tem žal ugotavljamo, da enako kot vsi dosedanji ministri-ce tudi vi pozabljate na ostale zaposlene v strukturah…
Zadeva:                Zahteva po pojasnilu izplačila dodatka za prepoved stavke Zveza:                  Vaš dopis z dne 15. 12. 2021, IRDG št. 101-2/2021-114 Spoštovani, prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, v katerem nas opozarjate, po vašem mnenju, na nezakonit obračun in izplačilo dodatka za prepoved stavke ter zahtevate pojasnilo na podlagi katerega zakonskega ali podzakonskega akta smo opravili obračun in izplačilo dodatka za prepoved stavke ter pojasnilo o načinu obračuna. Uvodoma pojasnjujemo, da je dne 7. 8. 2021 je stopil v veljavo…
  S strani MO smo v začetku meseca decembra prejeli v mnenje Uredbo o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. MO je tako sindikate delujoče na področju obrambe pozvalo, da podajo mnenja na predlog uredbe do 17. 12. 2021. Ker gre za zelo kompleksno materijo, v katero je potrebno vgraditi in odpraviti nastale anomalije, ki so povzročile škodo zaposlenim in so nastale po letu 2008 (2017 -2018) ter so ob tem še…
V sindikatu smo dne 15. 12. 2021 na MO  podali zahtevo po pojasnilu načina obračuna dodatka za prepoved stavke v kateri smo navedli: Izhajajoč iz določil ZSSlov glede pravice do izplačila dodatka za prepoved stavke za vojaške osebe, ter na podlagi opravljenih obračunov izplačil razvidnih na plačilnih listah pripadnikov ugotavljamo nezakonite obračune, čemur botrujejo nepravilni zneski izplačila. Prepričani smo, da bi se moral tudi, dodatek za prepoved stavke obračunati in izplačati enako kot dodatek za delovno dobo in stalnost. Glede…
Spoštovani člani SMO!   Obveščamo vas, da so darila za otroke in za vas člane na lokacijah, ki ste jih izbrali pri prijavi. Prosimo vas, da vzpostavite stik s sindikalnim zaupnikom SMO v izbranem objektu MO – SV (navedenem pri prijavi) in upoštevate čas razdeljevanja daril.   Ker je kar nekaj članov, ki niso upoštevali, roka za prijavo svojih otrok na obdarovanje bodo le ti primorani počakati, da se še dodatno zagotovijo darila, nihče pa ne bo ostal praznih rok.…
Dne 11.11.2021 smo na vodstvo MO naslovili zahtevo glede obvezne usmeritve za ravnanje v primeru okužbe, suma na okužbo ali visoko rizičnega stika zaposlenih v kateri smo zapisali: Z dokumentom 181-2/2020-134 z dne 24.11.2020 Obvezne usmeritve za ravnanje v primeru okužbe, suma na okužbo ali visoko rizičnega stika zaposlenih na NOE MORS z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), so do potankosti razdelani postopki, kako ravnati v določenih primerih stika z navedenim virusom. Ker se odloki Vlade RS ter situacija z virusom neprestano…
Seznanjamo vas s pojasnili MO, ki smo jih zahtevali zaradi neizplačila dodatka za stavko!   SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO Dalmatinova 4 1000 Ljubljana e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Številka:                101-2/2021-109 Datum:                  15. 11. 2021 Zadeva:                Neizplačan dodatek za stavko - odgovor Zveza:                   Vaš dopis z dne 15. 11. 2021 (IRDG št. 101-2/2021-108) Spoštovani, prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, s katerim nas pozivate, da vam pojasnimo zakaj vojaškim osebam še vedno ni bil izplačan dodatek zaradi prepovedi stavke pri izplačilu plače za…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528