Po več kot letu dni od izdaje sodbe Vrhovnega sodišča je Delovno in socialno sodišče dne 2. 3. 2023 v individualnem delovnem sporu člana SMO, pripadnika SV na I. stopnji odločilo: da pripada pripadniku SV 100% plačilo za ure pripravljenosti na določenem kraju oz. delovnem mestu  v času opravljanja straže in varovanja državne meje. Sodišče pa ni ugodilo tožbenemu zahtevku pripadnika v delu pripravljenosti na določenem kraju oz. delovnem mestu v času vojaških vaj, urjenja in usposabljanja na kar…
Dne 17. 3. 2023 je potekala letna konferenca SMO, na kateri so bile izvedene redne volitve predsednika za mandatno obdobje petih let. Za predsednika sindikata ministrstva za obrambo je bil soglasno izvoljen Marjan Lah. Predsednik je po izvolitvi skladno s statutom SMO konferenci predlagal zaupnike - funkcionarje v organe SMO, ki so bili tudi soglasno potrjeni s strani članov KSMO. Podpredsednik  SMO je Jožef Tišlarič. Sekretarji v sestavi so: Matjaž Götz, generalni sekretar, Igor Tomše, izvršni sekretar, Vojko Svetičič, izvršni…
Spoštovana predsednica in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar.   Poznamo vas po zavzemanju za pravno državo. Napovedovali ste, da kot predsednica države in vrhovna poveljnica obrambnih sil ne boste tiho in da se boste opredeljevali do aktualnih dogodkov s svojim mnenjem.   Na obletnico izdaje Sodbe Vrhovnega sodišča, pred letom dni objavljena sodba na povezavi Pripravljenost za delo v času straže se šteje v delovni čas in po dvajsetih mesecih od izdane sodbe Sodišča Evropske unije, na povezavi: C-742/19, in ker Ministrstvo za obrambo do…
Spoštovane članice - sodelavke, ob današnjem dnevu žena vam želimo iz srca čestitati. Veseli smo, da imamo tudi v Ministrstvu za obrambo močne, inteligentne in samostojne ženske, ki s svojimi sposobnostmi, znanji in empatijo v skrbi za druge ustvarjate lepši svet. Vemo, da je vaša vloga neprecenljiva za celoten obrambni sistem. Zato smo vam zelo hvaležni. Želimo vam, da danes preživite čudovit dan in da vas spremlja čim več smeha, topline in veselja. Naj naj bo tako vse dni v…
V sindikatu ministrstva za obrambo smo dne 20.02.2023  naslovili  javni poziv predsedniku vlade g. dr. Robertu Golobu in ministrici za javno upravo ga. Sanji Ajanovič Hovnik v katerem smo zapisali: V Sindikatu ministrstva za obrambo (SMO) smo že v letu 2022 ob prvi predstavitvi analize GLEDE ŠTEVILA ZAPOSLENIH IN PLAČ V JAVNEM SEKTORJU V OBDOBJU 2008 – 2022 in nadalje v letu 2023 na sami seji pogajalske skupine ministrici jasno povedali, da je analiza, ki jo je predstavila in ki…
  Vlada je sindikatom javnega sektorja dne 9.2.2023 predstavila svoja izhodišča za prenovo sistema plač v javnem sektorju in izhodišča za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila povzročena z dogovori med vlado in posameznimi sindikati, prav tako smo sindikati, ki delujemo v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, vladi predstavili svoja izhodišča in predloge za prenovo plačnega sistema. Omenjeno srečanje razumemo kot začetek pogajanj o prenovi plačnega sistema, o odpravi plačnih nesorazmerij ter odpravi uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice…
Dne 09.02. 2023 je vladna pogajalska stran predstavila reprezentativnim sindikatom javnega sektorja izhodišča za prenovo plačnega sistema in vladna izhodišča za odpravo plačnih nesorazmerij. Sindikati smo bili do nekaterih predlaganih rešitev zelo skeptični, predvsem do namere, da bi se do poletja 2026 zamrznila vsa napredovanja in izplačila dodatkov zamrznitev bi povzročila po naši oceni katastrofo, spomnimo se namreč enakih ukrepov ZUJF-a. Sindikati kljub dolgi razpravi s strani vlade nismo dobili vseh zahtevanih odgovorov, pojasnil. V sindikatu Ministrstva za obrambo vztrajamo,…
Do sedaj je tožbo zaradi oškodovanja vložilo že preko 1.500 pripadnikov SV z zahtevo, da se čas pripravljenosti na delovnem mestu šteje v delovni čas, in so tako pripadniki upravičeni do plačila v višini 100% urne postavke. Vendar pa kljub referenčni sodbi Vrhovnega sodišča RS, sprejeti na podlagi mnenja sodišča EU, in obljubam o sistemski ureditvi izreka sodbe do realizacije tudi po več kot desetih mesecih še vedno ni prišlo. Na tem mestu sicer ni mogoče reči, da do poskusa…
Uvodoma naj pojasnimo, da brezpogojno podpiramo dvig plač pomočnicam vzgojiteljic, kakor tudi vsem drugim podplačanim skupinam javnih uslužbencev, še posebej tistim pod minimalno plačo. V Sindikatu vojakov Slovenije in Sindikatu ministrstva za obrambo spremljamo zavajanje javnosti z neresničnimi navajanji in izjavami Inštituta 8. marec in sindikata SVIZ. Pri tem pa sodeluje tudi Vlada RS, saj nismo zasledili zavračanja neresničnih trditev o razmerju plač med pomočnicami vzgojiteljic in vojaki. V medijih se pojavljajo izjave Inštituta 8. marec in sindikata SVIZ o…

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528