1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Višjo solidarnostno pomoč in jubilejno nagrado za člane sindikata

V skladu s 178. členom ZUJF so javni uslužbenci upravičeni do izplačila solidarnostne pomoči v višini 577,51 evra, in sicer v naslednjih primerih:

- ob smrti ožjega družinskega člana (ožji družinski člani so zakonec, zunajzakonski partner, partner v času trajanja registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci ter posvojenci, ki jih je zaposleni po zakonu dolžan preživljati in jih je tudi dejansko preživljal),
- ob ugotovitvi invalidnosti II. in III. kategorije, ugotovljene na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
- zaradi bolezni, ki traja šest mesecev ali več, ne glede na to, ali je zaposleni zaradi bolezni, ki v koledarskem letu traja šest mesecev ali več, odsoten z dela ali pa dela po štiri ure dnevno,
- naravne nesreče, kot jih določajo predpisi o zaščiti in reševanju, ali požara, ki huje prizadeneta premoženje zaposlenega.
Do izplačila solidarnostne pomoči je javni uslužbenec upravičen v primeru, ko njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer iz tretjega odstavka tega člena, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače (783,66 evra), pri čemer ta omejitev ne velja v primeru naravnih nesreč. Članu sindikata SMO 20% višja solidarnostna pomoč (v višini 693,01 evra). 
Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130% minimalne plače (1.018,76 evra). V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.
Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog. V skladu s 177. členom ZUJF pripada javnim uslužbencem  jubilejna nagrada v višini:  

Mesec dni pred izplačilom jubilejne nagrade je potrebno na e naslov : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Posredovati naslednje podatke:
Ime in priimek:
MORS ID :
Enota službovanja:

- za 10 let delovne dobe 288,76 evrov, 
- za 20 let delovne dobe 433,13 evrov,  
- za 30 let delovne dobe 577,51 evrov. Članu sindikata SMO pripada tudi 20% višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade vloži sindikat, na predlog člana.

Nazadnje urejano na