1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
S strani Gospodarsko Aktivna Stranke smo prejeli naslednje odgovore na naša zastavljena vprašanja.
Preberite več...
S strani Gibanje Zedinjena Slovenija smo prejeli naslednje odgovore na naša zastavljena vprašanja.
Preberite več...
S strani STRANKE SLOVENSKEGA NARODA smo prejeli naslednje odgovore na naša zastavljena vprašanja.
Preberite več...
Sindikat Ministrstva za obrambo je dne 25. 04. 2018 na ministrico Ga. Andreja Katič naslovil zahtevo s katero smo zahtevali natično opredelitev in rešitev problema na katerega so nas opozorili člani- pripadniki SV, ki su vključeni v proces priprave in urjenja za BBSk. Problematika, ki se je je odražala med pripadniki in za katero smo zahtevali jasna pojasnila je bila naslednja : 1. Na podlagi ukaza in realne angažiranosti, ki izhaja iz ukaza za formiranje BBSk in poimenskega seznama pripadnikov,…
Preberite več...
Sindikat Ministrstva za obrambo je pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami 2018 na vse politične stranke in liste naslovil pismo z nekaj pomembnimi vprašanji. Vse odgovore političnih strank in list bomo na spletni strani objavili v celoti le- ti pa bodo lahko v pomoč članom sindikata kot tudi zaposlenim v SV in MO pri njihovem odločanju komu bodo namenili svoj glas. V nadaljevanju objavljamo pismo in vprašanja : Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) sprašuje politične stranke in liste Spoštovani, na vas naslavljamo…
Preberite več...
Spoštovani pripadnice in pripadniki SV, zaposleni v MO iskrene čestitke ob prazniku dela ! 1. maj je praznik, ki je v zgodovini Federacija organiziranih obrti in delavskih zvez zlasti leta 1872, po uspehih zahtevala več delavskih pravic, med njimi predvsem uzakonjen 8-urni delavnik . V podporo pritisku delavskih organizacij, da bi ta predpis stopil v veljavo s 1. majem tega leta, so se na ta rok v Chicagu organizirale trume delavcev in pričele splošno stavko. Še vedno smo se delavci…
Preberite več...
Sindikat Ministrstva za obrambo je v odziv na poročanje medijev »o odzivu pogodbenih rezervistov na mobilizacijsko usposabljanje, ki so nad pričakovanji« posredoval na ministrico za obrambo ga. Andrejo Katič dopis kot izhaja iz nadaljevanja obvestila : Izhajajoč iz javno dostopnih informacij o odzivu pogodbenih rezervistov na mobilizacijsko usposabljanje, ki so nad pričakovanji in čemur pritrjuje načelnik Generalštaba Slovenske vojske, Vas pozivamo, da nam posredujete starostno strukturo vseh vpoklicanih pripadnikov PPRSV še posebej v statusu vojaka, poddesetnika, desetnika in naddesetnika. Spomnimo…
Preberite več...
Državni svet Republike Slovenije in Sindikat Ministrstva za obrambo sta 9. aprila 2018 organizirala posvet Problematika delovno-pravnega položaja pripadnikov Slovenske vojske v luči stanja v Slovenski vojski. Posvet je potekal v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. Slovenska vojska (SV) se je zaradi zastarele zakonodaje, ki je v veliki meri povzročila škodo pripadnikom SV, znašla v kadrovskem krču. Zaradi neurejenega statusa in nejasne karierne poti iz SV odhaja vedno večje število njenih pripadnikov. Poklic vojaka na trgu delovne sile za…
Preberite več...