1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Reforma trga dela

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
Reforma trga dela je sprejeta! Državni zbor RS jo je sprejel z veliko večino. Celo več, nobenega glasu proti ni bilo. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) bo pričel veljati 30. dan po objavi v Uradnem listu RS, torej v prvi polovici aprila. Namen novega ZDR je, da naj bi na eni strani povečeval fleksibilnost delovnega razmerja, po drugi strani pa odpravljal tako imenovano segmentacijo trga dela. Medtem ko je bila za delodajalsko stran prioriteta zmanjševanje stroškov dela (odprava dodatka za…
Preberite več...

ZUJF in regres za leto 2013

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
Zaradi vse večjega števila podanih vprašanj, glede Regresa za letni dopust za leto 2013, vam prilagamo obrazložitev ZUJF-a, ki ga je podala vlada na svoji spletni strani . Osnovne plače javnih uslužbencev so se s 1. junijem 2012 linearno znižale za 8 %. Z istim dnem sta se odpravili še preostali tretja in četrta četrtina nesorazmerja v osnovnih plačah. Tako po novem zaposleni prejemajo osnovno plačo, ki ustreza vrednosti plačnemu razredu, brez odbitkov od polne vrednosti plačnega razreda. Odprava nesorazmerij…
Preberite več...

POJASNILO

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
ZAHTEVA za izplačilo odškodnine zaradi neizkoriščenih prostih dni na MOM Dne 24.01.2013 smo na internetni spletni strani MORS zasledili pojasnilo z naslovom "Pojasnilo pravne službe v zvezi s pravico do počitka na MOM". Pojasnjujemo : MORS je z navedeno objavo in podanim odgovorom predstavnikov GŠSV na seji KSMO dne, 25.01.2013 zavzeli stališče, da zaposleni, ki so bili na MOM od avgusta 2007 dalje, niso opravičeni do odškodnine zaradi neizkoriščenih dni tedenskega počitka na MOM. Nadalje pojasnjujejo, da se je v…
Preberite več...

Če vojaška služba negativno vpliva na njihovo zdravje ?

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
ZAHTEVA ZA SEZNAM POKLICNIH BOLEZNI Na seji KSMO dne 25.01.2013 smo še enkrat vodili debato okoli kriterijev za podaljševanje pogodb o zaposlitvi. Zavedajoč se resnosti tematike in v prid lažji razjasnitvi škodljivega delovanja poklica na zdravstveno stanje pripadnika smo ugotovili, da nam manjka seznam poklicnih bolezni. Seznam smo iskali tudi v pristojni službi MDDSZ vendar ga nismo uspeli dobiti. Seznam poklicnih bolezni bi lahko bil pokazatelj zdravstveni komisiji, ki bo ugotavljala oceno dela zmožnosti. Hkrati naprošamo, da nam seznam poklicnih…
Preberite več...
Sindikat Ministrstva za obrambo podaja naslednjo IZJAVA ZA MEDIJE Dne, 22.01.2013 je sindikat Ministrstva za obrambo naslovil poziv za skupni sestanek g. BORUT PAHOR-u, predsedniku RS in vrhovnemu poveljniku SV. V podanem dopisu ga pozivamo, da skliče nujni sestanek s predstavniki sindikata Ministrstva za obrambo (SMO). Kot utemeljen razlog za nujni sestanek, navajamo vladne zahteve glede racionalizacije v javnem sektorju, kjer smo kot zaposleni v omenjenem sektorju postavljeni v bistveno slabši pogajalski položaj kot ostali javni uslužbenci. Zavedati se moramo,…
Preberite več...
21.01.2013 je bilo s strani SMO posredovano dodatno vprašaje za obravnavo na petkovi seji s predstavniki MORS -SV in sicer: Pogoji za izplačilo odškodnine za neizkoriščene proste dni na MOM in predvideni odzivni rok iz strani pravne službe GŠ.
Preberite več...

25.01.2013 sestanek s predstavniki MORS in SV

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
Dne, 25.01.2013 bo potekala redna seja KSMO, na katero so povabljeni g. Aleš Hojs, minister in brig. DOBRAN BOŽIČ, načelnik GŠ iz strani MORS in SV smo že prejeli potrditev udeležbe predstavnikov. Problematika, ki bo obravnavana na seji : - Potek transformacije v SV in spoštovanje določil Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delo SMO iz naslova 2. odstavka 5. člena in 1. odstavka 12. člena Pogodbe; - Predstavitev pogojev za ne podeljaševanje pogodb o zaposlitvi v SV za določen čas;…
Preberite več...
Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane je potrebno oddati do 5.2.2013 Tudi letos morate vsi, ki niste vzdrževanih družinskih članov uveljavljali pri svoji dohodnini čez leto, oddati vlogo za upoštevanje vzdrževanih družinskih članov. Kdo odda vlogo za uveljavljanje vzdrževanih članov, do kdaj je potrebno oddati vlogo in kako ter kam, si lahko preberete v naslednjem članku... Kdo lahko odda vlogo za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov? Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane…
Preberite več...