1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
S strani članov smo bili obveščeni, da so preko e- sporočila prejeli s strani davčnega urada kjer so podali ugovor na informativni izračun pojasnilo, da: Enkratno izplačilo sredstev v obliki izplačila odkupne vrednosti enot premoženja na osebnem računu zavarovanca poklicnega zavarovanja se davčno obarvana kot drugi dohodek po 6. točki 18. člena ZDoh-2, od katerega se ob izplačilu obračuna in plača akontacija dohodnine stopnji 25 %. Izplačilo odkupne vrednosti se v celotnem znesku všteva v davčno osnovo za odmero dohodnine…
Preberite več...

Za odpravo anomalij v SV vlada ponudila zgolj 5.1 mil €

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
Predstavniki vladne pogajalske skupine so na včerajšnjih pogajanjih predstavili vladna izhodišča za pogajanja glede odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov. Vlada je za odpravo anomalij v plačni podskupini C4 v kateri se nahajajo vojaki, vojaški uslužbenci, podčastniki in častniki predvidela zgolj 5,1 mio €. Pogajanja se tako nadaljujejo in prehajajo v pogajanja okrog panožnih kolektivnih normativnih in tarifnih delov kolektivnih pogodb in uredb. Predloge aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter sprememb uredb bodo resorna ministrstva posredovala…
Preberite več...
Trije sindikati delujoči na področju obrambe (SMO, SVOZ in SPMO) so na ministrico in načelnika GŠSV naslovili zahtevo po pojasnilu načina plačila pripadnikov SV, kontingenta v okviru Natove okrepljene prisotnosti v Latviji izvirnik zahteve je objavljen v nadaljevanju : Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije se Slovenska vojska pripravlja na napotitev prvega kontingenta v okviru Natove okrepljene prisotnosti v Latvijo. S strani pripadnikov SV, ki bodo napoteni v Latvijo smo prejeli informacije, da še vedno niso prejeli dolžnih informacij o…
Preberite več...
V sindikatu Ministrstva za obrambo smo po doseženem podpisu Aneks KPJS št. 9, ki je ugledal luč, v veliki meri in izključno s trudom predstavnikov SMO (kar izhaja iz zapisnikov pogajanj)tako v pogajanji z vlado RS kot v usklajevanji z kolegi iz ostalih sindikatov JS, na ministrico in načelnika naslovili zahtevo po takojšnji realizaciji in enakovredni ureditvi pripravljenosti na določenem kraju za vse zaposlene ! Pri tem je potrebno poudariti tudi to, da je na samem podpisu omenjenega aneksa bilo…
Preberite več...
Danes je na pogajanjih z VRS in reprezentativnimi sindikati JS potekal podpis »ANEKS št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)«.Za veljavnost aneksa je bila potrebna več kot polovica podpisov, 42 sindikatov JS. Aneks je danes podpisalo 24 sindikatov JS kar pomeni, da je aneks sprejet. Sindikati JS podpisniki aneksa so na ta način izrazili solidarnost in podporo za ureditev krivičnega plačila za pripravljenost na določenem kraju , ki se v obrambnem resorju nanaša tako na vojake kot na…
Preberite več...
Po velikih naporih sindikata Ministrstva za obrambo in ob podpori ostalih sindikatov JS smo tako uspeli pripeljati usklajevanje besedila »ANEKS št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)« do konca.Tako je jutri pred nadaljevanjem pogajanj s predstavniki VRS, predviden podpis omenjenega aneksa s strani reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Pri tem je potrebno poudariti, da bo aneks postav veljaven v kolikor ga podpiše večina sindikatov JS. Kaj prinaša »ANEKS št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)« zaposlenim na…
Preberite več...
Vodstvo MO je za jutri četrtek 16. marca 2017 sklicalo usklajevanje predloga Zakona o obrambi in predloga Zakona o službi v Slovenski vojski. Pri tem na MO poudarjajo, da je namen ministrstva, da se predpise z obrambnega področja v največji možni meri uskladitudi z reprezentativnimi sindikati na obrambnem področju. Trije sindikati sindikat Ministrstva za obrambo, sindikat Obrambe in zaščite in sindikat pilotov Ministrstva za obrambo so dne 21.2.2017 podali skupno zahtevo po usklajevanju osnutka predloga Zakon o obrambi ZObr kot…
Preberite več...
Na priloženm posnetku si lahko ogledate stališče SMO glede problematike v MO in SV povezano z plačno politiko in pogajanji glede odprave anomalij, ki jo je v v oddaji ODKRITO na SLO 3 dne 14.03. 2017 podal predsednik SMO Darko Milenkovič.
Preberite več...