1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Spoštovane članice in člani SMO, pripadniki SV, civilne osebe zaposlene v SV in MO

 

Dan pred pričetkom protestnega shoda in splošne stavke in v javnem sektorju Vlada nadaljuje s podcenjujočim in ignorantskim odnosom do legitimnih zahtev javnih uslužbencev in njihovih predstavnikov v koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja.

Zato vas vabimo, da se nam pridružite, jutri 24. januarja ob 12.05 na protestnem shodu, ki bo potekal pred vladno palačo v Ljubljani.

 

Pričetek zbiranja udeležencev protestnega shoda bo ob 11.30 uri pred DZ na Trgu republike.

 

Hvala za vašo udeležbo in boj za pravice zaposlenih v obrambi !

Skupni stavkovni odbor sindikatov JS čigar član je edino SMO s strani obrambnih sindikatov, smo se danes odzvali na pričetek pogajanj z vladno pogajalsko skupino, ki je sestavljena iz vseh predstavnikov resorjev, ki jih predstavljajo sindikati skupnega stavkovnega odbora v njem je tudi predstavnik Ministrstva za obrambo državni sekretar.

 

Pogajalska sindikalna stran je v začetku pogajalskega protesta od vlade zahtevala, da uvodoma pojasni ali ima pogajalska vladna stran sploh mandat, da se pogaja o skupnih stavkovnih zahtevah, ki se v celoti dotikajo tako zaposlenih v SV, civilnih oseb v Sv in zaposlenih v MO. Vlada stran je v nadaljevanju pritrdila, da ima takšen mandat. Pomembno je bilo izpostavljeno, da sindikati zahtevamo, da ima že izveden dvig zdravniških plač vpliv na ves sistem in zato je stavkovna zahteva naravnana na linearni dvig delovnih mest. Namreč dvig od 3 do 7 plačnih razredov pri zdravnikih in do 5 PR pri direktorjih in ravnateljih je povsem nesprejemljivo in žaljivo do ostalih zaposlenih v JS.Vlada ne želi prisluhniti dvigu plačnih razred do 26. PR zato je skupni stavkovni odbor zavzel stališče, da na takšno stališče VRS ne sprejemamo in so se pogajanja na tej točki ustavila.

 

 

Torej spoštovani člani, pripadniki SV, civilne osebe zaposlene v SV in MO vabimo vas, da se skupno udeležimo protestnega shoda pred Vlado RS v Ljubljani dne 24.januarja ob 12.05.  

Naj ponovim skupne stavkoven zahteve skupnega stavkovnega odbora :

 

• da se v okviru enotnega plačnega sistema izvede takojšnja in hkratna odprava preostalih anomalij pri vrednotenju delovnih mest nad 26. plačnim razredom in anomalij, nastalih zaradi spremenjenega vrednotenja zdravniških delovnih mest z dvigom plačnih razredov delovnih mest nad 26. plačnim razredom za 3-4 plačne razrede v skladu s predlogom, ki ga je dne 29.11.2017 podala Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in z dvigom plačnih razredov delovnih mest do 26. plačnega razreda za 2 plačna razreda;

• Najkasneje s 3.1.2018 začetek odpravljanja še preostalih varčevalnih ukrepov, vključno z 8% znižanjem vrednosti plačnih razredov po Zakonu za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012;

 

 

Skupni stavkovni odbor sestavljajo naslednji sindikati :

SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE; SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE; SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI; SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE GLOSA; SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE; SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV; SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE SIFARM; SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE PERGAM; SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE SVAS; SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV; SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE SILMES; SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE; SINDIKATI CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07; SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE; KNSS NEODVISNOST; VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE; SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO; SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEVPLAČNE SKUPINE J;SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA, SINDIKAT OKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE, SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA

V javnem sektorju prejema minimalno plačo več kot deset tisoč zaposlenih, med njimi so zaposleni v MO in SV . Minimalna plača v javnem sektorju ni nič manj boleča od minimalne plače v zasebnem sektorju, zato bo protestni shod izraz skrajnega nezadovoljstva tudi vseh drugih delavk in delavcev, ki delajo, a so revni in si ne morejo privoščiti najosnovnejših življenjskih dobrin.

 

O odpravi anomalij zaposlenih v javnem sektorju v »J« plačni skupini, vlada RS noče slišati nič, ves ta čas pa si zatiska oči vsakič ko sindikati odpremo to ključno vprašanje odprave anomalij.
Leta 2009 je bilo prvič v dogovoru s sindikati dana zaveza VRS, da bodo neustrezna vrednotenja delovnih mest (anomalije) odpravljena , vlada pa do danes kljub temu, da še vedno potekajo pogajanja cinično zavaja češ, da bo VRS anomalije odpravila.

 

Nesporno pri tem je dejstvo, da v rebalansu proračuna za leto 2017 in tudi za leto 2018 ni niti evra za odpravo anomalij ali neustrezno vrednotenih delovnih mest v javnem sektorju.
Nedopustno je tudi dejanje g. Koprivnikarja, ki zavaja slovensko javnost, da so se plače v JS javnih uslužbencev v zadnjih dveh letih v povprečju zvišale za 1.000 € zato je tudi opravičeno ogorčenje zaposlenih v JS.

Zaposlene v plačni skupini »J« v MO in SV tako vabimo, da se pridružijo vodstvu SMO na mirnih protestih pred VRS v četrtek, 3. novembra, ob 12. uri !

Objavljamo ZAHTEVO , ki jo je dne 19. 11. 2015 Sindikat Ministrstva za obrambo naslovil na predsednika vlade RS.

 

Glede na dejstvo, da Sindikat Ministrstva za obrambo ni podpisal Dogovora o varčevalnih ukrepih za leto 2016 zaradi nespoštovanja zahtev iz dopisov, in sicer:

 

 

- Dne 15. 4. 2015 smo SMO, SVOZ, SPMO na VRS in MJU ter tudi vam v vednost posredovali Zahteve treh sindikatov do sprememb v ZSPJS, za odpravo anomalij (priloga 1); -
V avgustu 2015 smo posredovali zahtevo po izstopu iz plačnega sistema (priloga2). -
Zahteva z dne 02. 10. 2015 za povečanje dodatka za preobremenjenost po 59. členu ZSSlov -

 

ZAHTEVAMO

 

- Takojšnje spremembe v ZSPJS in uvrstitve novih dodatkov, kot je opredeljeno v omenjeni zahtevi iz prve alineje (priloga -1 te zahteve);
- Primerljivost plače vojaka s plačo drugih vojakov, ki so članice EU;
- Popravek vseh izkazanih anomalij v dopisu; (priloga -1)
- Uresničevanje zakonskih določil pri delu preko polnega delovnega časa;
- Ureditev načina obračuna potnih stroškov;
- Povečanje dodatka po 59. čl. ZSSlov na 30%;
- Sklenitev kolektivne pogodbe za obrambni resor.

 

 

Iz dogovora, ki ga je vlada sklenila s sindikati izhaja, da VRS nima namena zaposlenim v obrambnem resorju zagotoviti spoštovanje vseh specifik obrambnega sistema tudi v plačnem segmentu in jih tako tudi ustrezno ovrednotiti.

 

 

Spoštovani predsednik VRS, ponovno se vračamo v čas predčasnih volitev v Državni zbor in odgovorov vaše stranke SMC na vprašanja glede ureditve kaotičnih razmer v obrambnem resorju. Glede na posredovane odgovore s strani vodstva SMC v SMO ugotavljamo, da ste na svojstven način zlorabili zaupanje tistih pripadnikov in zaposlenih v obrambnem resorju, ki so verjeli v vaše poštenje in seveda podane predvolilne obljube ter vam tako kot volivci namenili tudi svoj glas.

 

 

Pripadniki SV in zaposleni na obrambnem področju zaradi prepovedi stavke ne moremo izraziti stavkovnih zahtev, ki bi pripomogle k izboljšanju stanja, kot je to dano velika večina zaposlenih v JS in ki je edini učinkoviti način, da VRS pristopi k uresničevanju zahtev. Ne moremo niti napovedati stavke, predvsem v danem trenutku, kjer je naše delo še tako velikega pomena za RS, in kjer to v tem trenutku lahko počnejo kolegi policisti, ki jih pri njihovih zahtevah tudi podpiramo.

 

 

Pri tem vas z vso resnostjo sprašujemo, ali smo morda pripadniki SV in zaposleni na obrambnem področju za vas drugorazredni državljani RS, ki lahko zgolj v protest krivicam in kaotičnemu stanju zapuščamo sistem skozi enostranske odpovedi delovnega razmerja.

 

 

Pozabljate, da pripadniki SV in zaposleni na obrambnem področju in tega jim nihče ne more preprečiti, lahko zaradi preobremenjenosti odidejo v bolniški stalež, ali opravičeno ter legitimno koristijo 185. člena ZDR-1, in to ravno v trenutku, ko slovenska država še kako rabi njihovo prisotnost.
Omenjenim legitimnim odsotnostim so se pripadniki SV zaradi čuta odgovornosti in visoke profesionalnosti v dani situaciji v večini odrekali, vendar menimo, da po pridobljenih informacijah na terenu, temu ne bo več tako.
V kolikor VRS ne bo prisluhnila zahtevam sindikata in se z nami sestala najkasneje do 30.11.2015, bo VRS primorana za nastalo situacijo prevzeti polno odgovornost.

 

 

Prav tako vas seznanjamo, da v kolikor do dogovora ne pride, bomo pričeli izvajati sindikalne pritiske skupaj s konfederacijami!

 

Sporočamo pa vam tudi miselnost večine pripadnikov SV: »Nadomestila za prepoved stavke tako ali tako ne prejemamo in na dnu, kjer se nahajamo, nas sankcioniranje, v kolikor se za stavko odločimo, ne more prizadeti, saj nas je velika večina pred tem, da damo odpoved, in še prosili nas bodo, naj vendarle ostanemo v SV.«

 

 

Pri dveh, v tem trenutku izredno pomembnih stebrih varnostnega sistema RS (vojska, policija), se vlada RS ne more in ne sme obnašati kot mačeha, kot to počne v danem trenutku, kjer se je pripravljena zaradi dane situacije pogovarjati zgolj s tistim otrokom, ki mu je poprej dovolila več svobode, pri tem pa pozablja, da potrebuje oba otroka, tudi tistega, ki ga zapostavlja.