1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zahteva VRS za ureditev zahtevkov v zvezi z nadomestili za neizkoriščene dni tedenskega počitka na MOM

VLADA RS

Predsednik VRS g. dr. Miroslav CERAR

Minister za obrambo g. Janko VEBER

 

ZADEVA: Predlog za sporazumno ureditev zahtevkov v zvezi z nadomestili za neizkoriščene dni tedenskega počitka

 

Na reprezentativna sindikata Ministrstva za obrambo, Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) in Sindikat vojske obrambe in zaščite (SVOZ) , se je obrnilo večje število naših članov, pripadnikov Slovenske vojske, ki pri opravljanju nalog v tujini niso imeli možnost koriščenja pripadajočih prostih dni tedenskega počitka.

 

V zvezi z navedeno problematiko so bili ob pomoči (SMO in SVOZ) pred delovnimi in socialnimi sodišči sproženi že posamični sodni postopki, ki so se končali v prid oškodovanim pripadnikom Slovenske vojske. O predmetni problematiki se je izreklo tudi že Višje delovno in socialno sodišče ter se postavilo na stališče, da pripadnikom v mednarodnih operacij pripada tedenski počitek oziroma nadomestilo za neizkoriščene dni tedenskega počitka v skladu s nacionalno in evropsko zakonodajo. Prav tako je Višje delovno in socialno sodišče poudarilo, da gre pri pravici do nadomestila za neizkoriščene dni tedenskega počitka, za ustaljeno sodno prakso, od katere odstopanja niso dovoljena.

 

Zgoraj navedena stališča sodne prakse med drugim izhajajo iz sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Pd 989/2014, z dne 25. 9. 2014, sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Celju, opr. št. Pd 425/2013, z dne 5. 12. 2014 in iz sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča, opr. št. Pdp 264/ 2014, z dne 3. 7. 2014.

 

V povprečju znašajo prisojeni zahtevki nadomestil za neizkoriščene dni tedenskega počitka med 6.000,o00 EUR in 4.000,00 EUR neto glavnice na posameznega oškodovanega pripadnika Slovenske vojske. K temu je potrebno prišteti še zakonske zamudne obresti in prisojene sodne stroške v minimalnem znesku cca. 600,00 EUR za zastopanje pred sodiščem na prvi stopnji. Ocenjujemo, da je oškodovanih pripadnikov Slovenske vojske, ki bodo sprožili sodne postopke predvidoma 3.000.

 

V obeh sindikatih, se zavedamo trenutne težke finančne situacije, v kateri je država. Prav zaradi navedenega se nam zdi zavračanje utemeljenih zahtevkov pripadnikov Slovenske vojske s strani Ministrstva za obrambo ter nepripravljenost Državnega pravobranilstva Republike Slovenije, da v že začetih sodnih postopkih pristopi k ponujenim poravnavam, nerazumljivo in neracionalno početje na škodo javnih sredstev. Prav tako je nerazumljivo, da obe instituciji, torej Ministrstvo za obrambo in Državno pravobranilstvo ne upoštevata veljavne zakonodaje in načela pravne države, ter se raje oklepata sodnih procesov, ki posledično povzročajo sodne zaostanke, kratijo delovnopravne pravice zaposlenih in povzročajo nepredvidljivo javnofinančno škodo ne zgolj v tem primeru, ampak tudi v večjem številu podobnih primerov. Naša ocena je, da bi lahko država v primeru poravnav oziroma z izvensodnimi nespornimi izplačili nadomestil za neizkoriščene dni tedenskega počitka, samo na račun prisojenih stroškov odvetniškega zastopanja, privarčevala najmanj 1.800.000,00 EUR ob upoštevanju zgolj glavnice. V kolikor bi pa pristopili k poravnam vseh odprtih zadev, ki že imajo sodno prakso, pa veliko več.

 

Ker želimo v reprezentativnih sindikatih s pristojnimi državnimi organi doseči sporazumno in finančno vzdržno ter obojestransko sprejemljivo rešitev problematike izplačil nadomestil za neizkoriščene dni tedenskega počitka pripadnikom Slovenske vojske, podajamo predlog, da sporazumno in sistemsko uredimo navedeno problematiko ter se na takšen način izognemo sodnemu uveljavljanju nesporno pripadajočih nadomestil oškodovanim pripadnikom Slovenske vojske. V zvezi z navedenim smo se pripravljeni sestati s pristojnimi državnimi organi, da poiščemo skupno rešitev.

 

Glede na finančni obseg in javnofinančne učinke problematike izplačil pripadajočih nadomestil za neizkoriščene dni tedenskega počitka, se s tem dopisom obračamo na vse spodaj navedene naslove.

 

Odgovor na ponudbo pričetka sporazumnega urejanja izplačil nadomestil za neizkoriščene dni tedenskega počitka, pričakujemo najkasneje do dne 22.01. 2015.

 

V kolikor do navedenega dne ne bomo dobili pozitivnega odgovora s ponujenimi konkretnimi termini za usklajevalne sestanke, na katerih bomo lahko s pristojnimi pooblaščenimi osebami dosegli zavezujoče dogovore, se bomo žal prisiljeni obrniti na javnost in medije z navedeno problematiko in jih opozoriti na nerazumno in neracionalno ravnanje države ter na njeno nepripravljenost, da doseže sporazumne in finančno obojestransko sprejemljive rešitve, brez nepotrebnega povzročanja dodatnih stroškov za državni proračun in neodgovorno zapravljanje davkoplačevalskega denarja v danem trenutku.

 

Z odličnim spoštovanjem!

Sindikat Ministrstva za brambo
Darko Milenkovič, predsednik

Sindikat vojske obrambe in zaščite
Mileva Štukelj

 

V vednost:
- Minister za JU g. Boris KOPRIVNIKAR
- Računsko sodišče RS
- Varuhinja človekovih pravic
- Vsem poslankam in poslancem DZ
- Predsednik RS g. Borut PAHOR
- Odbor za obrambo

 

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(3 glasovi)