1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

OBVESTILO OBDAROVANJE OTROK ČLANOV SMO KARAVANA DOBRIH MOŽ

0
Oceni ta predmet
(3 glasovi)
Neizbežno se približuje novo leto in s tem tudi pričetek izvedbe obdarovanj otrok članov sindikata MO. Tudi letošnje leto bo to potekalo na treh lokacijah in sicer v Ljubljani, Mariboru in v Vipavi. Že v prijavnici ste tudi navedli kraj udeležbe. Vabilo bo prišlo po pošti in sicer osebno na ime posameznega otroka.Vabilo bo vsak otrok prinesel s seboj, saj bo služilo tudi kot vstopnica na prireditev. Načrt obdarovanj: - LJUBLJANA; Telovadnica vojašnice Edvarda Peperka - Moste Polje PONEDELJEK 18.12.2017…
Preberite več...

Preverjanje pravilnosti izračuna izplačila viška ur

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
Spoštovani, da bo hitreje potekalo preverjanje pravilnost izračuna plačila viška ur skladno z že dobljenimi tožbami članov SMO, vas v primeru, da boste zaprosili za brezplačno pravno pomoč naših odvetnikov obveščamo in naprošamo, da si priskrbite naslednjo dokumentacijo in sicer: Izpis iz ARDČ (FIKSNA REFERNČNA OBDOBJA, OBRAČUN UR V REFERENČNEM OBDOBJU ), v kolikor nimate možnosti dostopa do infomata se obrnite na vaše ARDČ operaterje. Prav tako pa potrebujete tudi zadnje plačilno listo , to je plačilna lista NOVEMBER 2017.…
Preberite več...
V petek prvega decembra je v Državnem zboru potekala seja Odbora za obrambo, kjer so na obrambnem področju delujoči sindikati SVS, SMO, SVOZ in SPMO s predstavitvijo svojih mnenj sodelovali pri prvi točki dnevnega reda: druga obravnava Predloga zakona o obrambi. Zakonodajno pravna služba je z vidika njegove skladnosti z Ustavo, s pravnim sistemom in z nomotehničnega ter redakcijskega vidika podala zelo obširno negativno mnenje in predloge popravkov. V postopku sprejemanja predloga zakona je bilo pred sejo vloženih 30 amandmajev…
Preberite več...
Dne 21.11.2017 je SMO posredoval Apel k spoštovanju ustavno zagotovljene sindikalne svobode , ki gaje podprla večina sindikatov JS in sindikalnih central.Apel je bil naslovljen na vse poslanke in poslance DZ, Varuhinjo človekovih pravic, zagovorniku načela enakosti in predsedniku države RS. Do danes smo bili na apel deležni odziva s strani predsednika republike Slovenije, ki meni, da je položaj sindikalnega gibanja v vojski ustrezno urejen, zato se zavzema, da ostaja nespremenjen. Stališče je podala tudi varuhinja človekovih pravic, ki je…
Preberite več...
IZJAVA ZA JAVNOST – medijem in poslanskim skupinam Državnega zbora Spodaj podpisane sindikalne centrale ostro nasprotujemo in kot nesprejemljive in neustavne označujemo amandmaje Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, s katerimi se skuša prepovedati sindikalno združevanje in delovanje zaposlenim v Slovenski vojski. 76. člen Ustave Republike Slovenije jasno določa, da je ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno. Za vojaške osebe med opravljanjem vojaške službe že danes velja prepoved pravice do stavke, medtem do je za delavce, ki opravljajo…
Preberite več...
Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je dne 12.10.2017 na Vlado in medije naslovila odprto pismo, s katerim je opozorila na problematiko pogajanj, ki potekajo med Vlado in sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju. Vedno bolj jasno postaja, da bodo ta pogajanja zopet zašla v slepo ulico, v kolikor se Vladna stran ne bo začela zavedati odgovornosti, ki jo ima v okviru enotnega plačnega sistema do vseh skupin javnih uslužbencev in v kolikor…
Preberite več...
ZADEVA: STALIŠČE VLADE Spoštovani, Pred časom smo prejeli odgovor predsednika Vlade dr. Mira Cerarja glede naših zahtev po dvigu plač, normativnega dela v KPDU, vrednotenju prepovedi in omejitev in izenačitvi pooblaščenih uradnih oseb glede drugih bonitet, ki jih je moč najti v posameznih panožnih pogodbah. Glede na zadnja dogajanja pri pogajanjih za odpravo anomalij ter glede na vaše pisanje, da zadeve rešujemo v okviru pogajanj za odpravo anomalij, vas prosimo za stališče ali smo tisti, ki smo se pogajali in…
Preberite več...

APEL K SPOŠTOVANJU USTAVNO ZAGOTOVLJENE SINDIKALNE SVOBODE

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
Naslovniki: Poslanci DZ ; Varuhinja človekovih pravic ;Zagovornik načela enakosti ;Predsednik RS Spoštovani ! Na seji DZ, dne 19.10.2017 je pod 20. točko dnevnega reda pri prvi obravnavi predloga zakona o obrambi vodja poslanske skupine NSi, Matej Tonin predstavil stališče stranke NSi in sicer je dejal (magnetogram 42. TRAK: (NB) - 12.25): »In tretja zahteva, ki bo za podporo Zakona v drugi obravnavi, da se ukine sindikalno delovanje vojakov. Zdi se nam neprimerno in nepotrebno, da se vojaki organizirajo v…
Preberite več...