1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Dne 07. 01. 2019 smo prejeli sklep DSS v Ljubljani o zavržbi vložene kolektivne odškodninske tožbe glede kršitve pravice do odmora med delovnim časom in opravljanja primopredaje dolžnosti izven delovne obveznosti. Ne glede na obrazložitve sodišča, smo odločeni uporabiti vsa pravna sredstva za zaščito pravic članov SMO. Zato bomo v naslednjih dneh vložili pritožbo na višje delovno in socialno sodišče. Ker gre za prvi primer, ki je za naše delovanje od posebnega pomena bomo primer, če bo potrebno, zapeljali tudi…
Preberite več...

VLADA KRŠI SPORAZUM O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV DO PRIPADNIKOV SV

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
Sindikat Ministrstva za obrambo SMO je tokom pogajanj v letu 2018 z VRS izpogajal, da se je v stavkovnem sporazumu opredelilo, da se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora. V zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski se opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.
Podrobna obrazložitev širše vladne pogajalske skupine glede zapisanega v sporazum je bila, da predlagana…
Preberite več...
Sindikat Ministrstva za obrambo je dne 21. 12. 2018 na predsednika Vlado RS ponovno naslovil urgenco po realizaciji sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ki se nanaša na pripadnike SV. Dne 18. 12. 2018 smo v SMO na predsednika vlade posredovali dopis v katerem smo ga pozvali k spoštovanju sporazuma O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV, ki se v omenjenem sporazumu nanašajo na uredbo o uvrstitvi formacijskih dolžnosti v SV. Pri tem smo posebej poudarili, da spoštovanje dogovora in zahtevana pojasnila iz posredovanega…
Preberite več...
Sindikat Minisrtrstva za obrambo (SMO) je danes naslovil dopis na predsednika vlade g. Marjana Šarca v katerem ga poziva, da nemudoma prenehajo z kršitvijo sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev. Vlada do danes še ni sprejela uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v SV kot je to bilo dogovorjeno v stavkovnem sporazumu in usklajeno z MO. Poziv predsedniku vlade g. Marjanu Šarcu objavljamo v nadaljevanju: PREDSEDNIK VLADE RSg. Marjan Šarec ZADEVA: KRŠITEV SPORAZUMA O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV Spoštovani g. Marjan…
Preberite več...

Pozitivno mnenje na predlog uredbe - vendar ...?

0
Oceni ta predmet
(2 glasovi)
Sindikat Ministrstva za obrambo je bil dne 5. 12. 2018 s strani MO, povabljen na usklajevanje predloga uredbe, ki jo je pripravil MO. Usklajevanje uredbe o uvrstitvah formacijskih dolžnosti in nazivov v SV in posledično možnost ureditve anomalij, ki so nastale v letu 2017 je dosežek SMO v poagajanjih z VRS v letošnjem letu in je kot tak del DOGOVORA z vlado in reprezentativnimi sindikati o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Mnenje na uredbo, ki je bila…
Preberite več...

Informacije ZAKAJ ŠE SMO ni podpisal aneksov

0
Oceni ta predmet
(4 glasovi)
Kot smo že poročali je bil Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) intenzivno vključen v pogajanje z vlado RS v okviru koordinacije stavkovnih odborov (KSO), ki jo je vodil Jakob Počivavšek.Nova vladna pogajalska skupina je tako na začetku pogajanj zavzela stališče, da se DM PUO v katere spadajo (vojaki, cariniki, pravosodni policisti, policisti, gasilci ) do 26. PR in nad 26. PR, ne povišajo, ker so bili na vladni strani mnenja, da so bile anomalije odpravljene z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim…
Preberite več...
V Sindikatu MO smo za zaščito pravic in interesov pripadnikov SV in drugih zaposlenih na Ministrstvu za obrambo julija letos sprožili kolektivno odškodninsko tožbo na Delovnem sodišču v Ljubljani.Gre za prvo in doslej edino tovrstno tožbo v Republiki Sloveniji, po tem, ko je bil aprila letos uveljavljen nov Zakon o kolektivnih tožbah. Na tem področju torej pri nas ni še nobenih izkušen, strokovnih člankov, strokovne debate ali sodne prakse. Vendar smo šli v spor zavestno, premišljeno, odločno in pogumno; ledino…
Preberite več...

OBDARITEV OTROK ČLANOV SMO 2018

0
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)
Že tradicionalno, bo tudi v letu 2018, sindikat Ministrstva za obrambo izvedel obdarovanje otrok članov sindikata, in sicer: - bo obdarovanje dobrih mož potekalo v mesecu decembru na treh lokacijah - v vojašnicah Maribor, Ljubljana in Vipava. Točna lokacija, dnevi in ure bodo razvidni iz vabila - obdaruje se otroke letnik rojstva od vključno 2010 naprej. Darila bodo razdeljena v dve starostni skupni (1 do 4 leta starosti in 5 do 8 leta starosti). - za prijavo otrok, izpolnite priloženo…
Preberite več...