1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Public Services International PSI je svetovna zveza sindikatov, ki predstavlja 20 milijonov delovnih žensk in moških, ki zagotavljajo ključne javne storitve v 150 državah.

PSI zagovarja človekove pravice, zagovarja socialno pravičnost in spodbuja splošen dostop do kakovostnih javnih storitev.

PSI sodeluje s sistemom Združenih narodov in v partnerstvu z delom, civilno družbo in drugimi organizacijami

Integracijo sindikata Ministrstva za obrambo z  Public Services International PSI in z Evropska zvezo sindikatov javnih služb (EPSU) v sindikatu ocenjujemo kot korak k izboljšanju in zaščiti delovno pravnih pravic zaposlenih v obrambnem resorju na globalni ravni. Menimo, da je kohezivnost in solidarnost med vsemi sindikati, ključ do uspeha na poti k zaščiti pravic vseh delavcev.