1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Public Services International PSI je svetovna zveza sindikatov, ki predstavlja 20 milijonov delovnih žensk in moških, ki zagotavljajo ključne javne storitve v 150 državah.

PSI zagovarja človekove pravice, zagovarja socialno pravičnost in spodbuja splošen dostop do kakovostnih javnih storitev.

PSI sodeluje s sistemom Združenih narodov in v partnerstvu z delom, civilno družbo in drugimi organizacijami

Integracijo sindikata Ministrstva za obrambo z  Public Services International PSI in z Evropska zvezo sindikatov javnih služb (EPSU) v sindikatu ocenjujemo kot korak k izboljšanju in zaščiti delovno pravnih pravic zaposlenih v obrambnem resorju na globalni ravni. Menimo, da je kohezivnost in solidarnost med vsemi sindikati, ključ do uspeha na poti k zaščiti pravic vseh delavcev.

 

 

S strani Jan Willem GOUDRIAAN generalnega sekretarja EPSU ( Evropska zveza sindikatov javnih služb) smo tako 29. 05. 2019 v sindikat prejeli pismo v katerem nas obvešča, da je Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) od 28. maja 2019 postal polnopravni član družine EPSU / PSI v katero je združenih več kot 260 sindikatov iz cele Evrope. EPSU tako zastopa preko 8 milijonov delavcev zaposlenih v javnih službah po vsej Evropi.

V sindikatu ocenjujemo ta pomemben korak, kot korak, ki pelje k izboljšanju delovno pravnih pravic članov in zaposlenih v SV in MO. EPSU pri svojem delu tako vpliva na politike in na odločitve delodajalcev, vlad in evropskih institucij, ki posledično vplivajo na javne uslužbence, njihove družine in skupnosti.

Temeljni cilji EPSU so, da bi zagotovili boljše delovne pogoje, izboljšali zdravje in varnost ter okrepili pravice za člane. Z delodajalci na evropski ravni se EPSU pogaja o sporazumih, ki izboljšujejo delovno pravni status delavcev javnih služb in zagotavljajo kakovostne storitve za državljane. EPSU veliki poudarek daje na izmenjavo informacij, raziskav in izkušenj z namenom izboljšali kakovost delovnih mest in storitev ter s tem tako poglobiti solidarnost v družini sindikatov včlanjenih v EPSU.

23. 08. 2018 je v Beogradu potekalo srečanje med dr Josef Krejbychom, sekretarjem Evropske federacije sindikatov javnih služb EPSU (European Federation of Public Service Unions), ki je zadolžen za centralno Evropo in zahodni Balkan ter predstavniki Sindikata Ministrstva za obrambo RS SMO in Vojaškega sindikata Srbije VSS.

 

 

Tema srečanja je bila vključitev sindikata SMO in VSS ter drugih sindikatov tako zahodnega Balkana kot jugovzhodne Evrope v konfederacijo sindikatov javnih služb Evropske unije EPSU ter v svetovno konfederacijo PSI, v katerih je združenih preko osem milijonov članov. V skladu s sporazumom bo v okviru te ugledne evropske in svetovne sindikalne ter vplivne svetovne organizacije oblikovana nova veja vojaških sindikatov. Na srečanju je bil poseben poudarek namenjen spoštovanju pravic zaposlenih v javnem sektorju in njihovi zaščiti pred institucijami EU, kot so Evropska komisija in druge ustrezne organizacije, ki se ukvarjajo s trgovino, delovno silo in človekovimi pravicami.