1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Tudi vojakom in zaposlenim na obrambnem področju JE DOVOLJ IGNORIRANJA VRS

Objavljamo ZAHTEVO , ki jo je dne 19. 11. 2015 Sindikat Ministrstva za obrambo naslovil na predsednika vlade RS.

 

Glede na dejstvo, da Sindikat Ministrstva za obrambo ni podpisal Dogovora o varčevalnih ukrepih za leto 2016 zaradi nespoštovanja zahtev iz dopisov, in sicer:

 

 

- Dne 15. 4. 2015 smo SMO, SVOZ, SPMO na VRS in MJU ter tudi vam v vednost posredovali Zahteve treh sindikatov do sprememb v ZSPJS, za odpravo anomalij (priloga 1); -
V avgustu 2015 smo posredovali zahtevo po izstopu iz plačnega sistema (priloga2). -
Zahteva z dne 02. 10. 2015 za povečanje dodatka za preobremenjenost po 59. členu ZSSlov -

 

ZAHTEVAMO

 

- Takojšnje spremembe v ZSPJS in uvrstitve novih dodatkov, kot je opredeljeno v omenjeni zahtevi iz prve alineje (priloga -1 te zahteve);
- Primerljivost plače vojaka s plačo drugih vojakov, ki so članice EU;
- Popravek vseh izkazanih anomalij v dopisu; (priloga -1)
- Uresničevanje zakonskih določil pri delu preko polnega delovnega časa;
- Ureditev načina obračuna potnih stroškov;
- Povečanje dodatka po 59. čl. ZSSlov na 30%;
- Sklenitev kolektivne pogodbe za obrambni resor.

 

 

Iz dogovora, ki ga je vlada sklenila s sindikati izhaja, da VRS nima namena zaposlenim v obrambnem resorju zagotoviti spoštovanje vseh specifik obrambnega sistema tudi v plačnem segmentu in jih tako tudi ustrezno ovrednotiti.

 

 

Spoštovani predsednik VRS, ponovno se vračamo v čas predčasnih volitev v Državni zbor in odgovorov vaše stranke SMC na vprašanja glede ureditve kaotičnih razmer v obrambnem resorju. Glede na posredovane odgovore s strani vodstva SMC v SMO ugotavljamo, da ste na svojstven način zlorabili zaupanje tistih pripadnikov in zaposlenih v obrambnem resorju, ki so verjeli v vaše poštenje in seveda podane predvolilne obljube ter vam tako kot volivci namenili tudi svoj glas.

 

 

Pripadniki SV in zaposleni na obrambnem področju zaradi prepovedi stavke ne moremo izraziti stavkovnih zahtev, ki bi pripomogle k izboljšanju stanja, kot je to dano velika večina zaposlenih v JS in ki je edini učinkoviti način, da VRS pristopi k uresničevanju zahtev. Ne moremo niti napovedati stavke, predvsem v danem trenutku, kjer je naše delo še tako velikega pomena za RS, in kjer to v tem trenutku lahko počnejo kolegi policisti, ki jih pri njihovih zahtevah tudi podpiramo.

 

 

Pri tem vas z vso resnostjo sprašujemo, ali smo morda pripadniki SV in zaposleni na obrambnem področju za vas drugorazredni državljani RS, ki lahko zgolj v protest krivicam in kaotičnemu stanju zapuščamo sistem skozi enostranske odpovedi delovnega razmerja.

 

 

Pozabljate, da pripadniki SV in zaposleni na obrambnem področju in tega jim nihče ne more preprečiti, lahko zaradi preobremenjenosti odidejo v bolniški stalež, ali opravičeno ter legitimno koristijo 185. člena ZDR-1, in to ravno v trenutku, ko slovenska država še kako rabi njihovo prisotnost.
Omenjenim legitimnim odsotnostim so se pripadniki SV zaradi čuta odgovornosti in visoke profesionalnosti v dani situaciji v večini odrekali, vendar menimo, da po pridobljenih informacijah na terenu, temu ne bo več tako.
V kolikor VRS ne bo prisluhnila zahtevam sindikata in se z nami sestala najkasneje do 30.11.2015, bo VRS primorana za nastalo situacijo prevzeti polno odgovornost.

 

 

Prav tako vas seznanjamo, da v kolikor do dogovora ne pride, bomo pričeli izvajati sindikalne pritiske skupaj s konfederacijami!

 

Sporočamo pa vam tudi miselnost večine pripadnikov SV: »Nadomestila za prepoved stavke tako ali tako ne prejemamo in na dnu, kjer se nahajamo, nas sankcioniranje, v kolikor se za stavko odločimo, ne more prizadeti, saj nas je velika večina pred tem, da damo odpoved, in še prosili nas bodo, naj vendarle ostanemo v SV.«

 

 

Pri dveh, v tem trenutku izredno pomembnih stebrih varnostnega sistema RS (vojska, policija), se vlada RS ne more in ne sme obnašati kot mačeha, kot to počne v danem trenutku, kjer se je pripravljena zaradi dane situacije pogovarjati zgolj s tistim otrokom, ki mu je poprej dovolila več svobode, pri tem pa pozablja, da potrebuje oba otroka, tudi tistega, ki ga zapostavlja.

 

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(0 glasovi)