1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zvišanje dodatkov v JS za nočno delo, nedeljsko delo in za delo na praznik

Dodatek za nočno delo se zvišuje s 30 na 40 odstotkov urne postavke osnovne plače, za nedeljsko delo s 75 na 90 odstotkov ter za delo na praznik z 90 na 120 odstotkov.

Na podlagi sklenjenega sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju sklenjen med reprezentativnimi sindikati JS in Vlado RS v letu 2018 smo sindikati med drugim izpogajali, da
javnim uslužbencem od 1. septembra 2019 pripada višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času, in sicer tako, da dodatek za delo ponoči znaša 40 %, dodatek za delo v nedeljo 90 % in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, 120 %.

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3862/

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4568

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(2 glasovi)