1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zagotavljanje plačila in koriščenje rednega dopusta pripadnikom SV, ki so angažirani za urjenja v BBSk.

Sindikat Ministrstva za obrambo je dne 25. 04. 2018 na ministrico Ga. Andreja Katič naslovil zahtevo s katero smo zahtevali natično opredelitev in rešitev problema na katerega so nas opozorili člani- pripadniki SV, ki su vključeni v proces priprave in urjenja za BBSk.

 

Problematika, ki se je je odražala med pripadniki in za katero smo zahtevali jasna pojasnila je bila naslednja :

 

1. Na podlagi ukaza in realne angažiranosti, ki izhaja iz ukaza za formiranje BBSk in poimenskega seznama pripadnikov, vse angažirane pripadnike pripada plačilo po 2 oz. 3. ods. 59. čl. ZSSlov. Glede na dejstvo, da so angažirani že od marca 2018 zahtevamo, da nam potrdite njihovo plačilo, ki mora biti izvedeno 04. 5. 2018;

 

 

2. Izhajajoč iz usmeritev nadrejenih, da pripadnikom prioritetno odrejajo koriščenje viška ur ter glede na dejstvo, da še ima precejšnje število pripadnikov neizkoriščen LD 2017 in ga posledično, zaradi anagažiranja do kraja junija 2018 ne bodo mogli izkoristiti, vas sprašujemo kako boste zagotovila koriščenje neizkoriščenega LD 2017 do kraja leta 2018. Dejstvo je, da ga zaradi službenih potreb, ki so na strani delodajalca ne bodo mogli izkoristi.

 

Ker do zahtevanega roka podaje odgovora in sicer do 07. 5. 2018 s strani ministrice nismo prejeli zahtevanih pojasnil smo 10. 05. 2018 bili primorani posredovati urgenco. Odgovor smo prejeli s strani MO šele 15. 05. 2018 kjer pojasnjujejo naslednje:

 

 

"V zvezi z vašimi vprašanji glede zagotavljanja plačila pripadnikom, ki opravljajo dela in naloge v modulu BBSk 72. BR ter v nadaljevanju njihovega koriščenja rednega letnega dopusta za leto 2017, vam glede na prejeta pojasnila GŠSV, v nadaljevanju podajamo naslednji odgovor.

 

Pripadnikom je bilo pri plači za mesec april 2018 (izplačana 4. 5. 2018), izvedeno plačilo dodatka na podlagi 59. člena ZSSloV in Ukaza za izvedbo evidentiranja, obračunavanja in izplačevanja povečanja plač zaradi povečanega obsega dela in obremenitev (GŠSV, št. 1005- 57/2018-78, z dne 1. 3. 2018).

 

V zvezi z neizkoriščenim letnim dopustom iz leta 2017 pa bi pojasnili, da bodo lahko pripadniki neporabljen letni dopust za leto 2017, skladno s tretjim odstavkom 97. h člena Zakona o obrambi, izrabili do konca leta 2018. Na podlagi predloga in seznama, ki ga bo pripravila nosilna enota, bodo pripadnikom izdani sklepi o izrabi letnega dopusta, zato pripadnikom ne bo treba individualno vlagati prošenj."

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(0 glasovi)