1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

SMO zahteva od MO, da morajo biti pripadniki SV, ki opravljajo naloge na vojaškem objektu Trdinov vrh na podlagi odločitve arbitražnega sodišča, plačani za opravljanje dela v tujini !

ZADEVA: Plačilo pripadnikov Slovenske vojske za opravljanje nalog na ozemlju Republike Hrvaške – vojaški objekt Trdinov vrh

 

Spoštovana!

 

Skladno s presojo arbitražnega sodišča EU in skladno z odločitvijo VRS glede upoštevanja arbitražne odločbe je tako jasno opredeljeno, da objekti (vojašnica) na Trdinovem vrhu pripadajo Republiki Hrvaški. Z uveljavitvijo arbitražne sodbe ne glede na mnenje Republike Hrvaške na omenjenem objektu naj več ne bi bilo pripadnikov SV. Ali bo kdo prevzel omenjeni objekt ali ne, pa ni predmet te sodbe – jasno je le, da bi morali pripadniki SV ta objekt z 29. 12. 2017 zapustiti.

 

Na podlagi informacij iz sredstev javnega obveščanja, naj bi bil scenarij umika slovenskih vojakov iz vojaškega objeta Trdinov vrh še nejasen, saj protokol pri predaji vojaških objektov narekuje, da ga SV ne more zapustiti brez sodelovanja Hrvaške.

 

V sled zapisanemu, vas pozivamo, da se opredelite glede načina plačila pripadnikov SV v kolikor bodo le-ti ostali na omenjenem objektu po 29. 12. 2017 in sicer:

 

- Ali bodo pripadniki SV plačani kot, da opravljajo začasno delo v tujini,
- Ali bodo pripadniki SV plačani kot , da opravljajo naloge znotraj MOM.

 

Hkrati vas z dopisom pozivamo tudi k ustreznemu plačilu vseh pripadnikov SV, ki so od leta 1991 opravljali naloge na vojaškem objektu Trdinov vrh, saj kot ugotavlja arbitražni sporazum, se je objekt ves ta čas izvajanja nalog pripadnikov SV, nahajal na tujem ozemlju.

 

V SMO tako menimo, da gre za obliko dela v tujini, ki je z zakonodajo jasno opredeljena.

Naš poziv je namenjen izključno pravičnemu plačilu pripadnikov SV, medtem ko je opredelitev oblike dela v vaši pristojnosti .

 

Lep pozdrav.

 

Naslovnik:

Ga. ANDREJA KATIČ, ministrica

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(3 glasovi)