1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

SINDIKATI, ki zastopamo delavce, ki so vključeni v SODPZ od ministrice Dr. Anja Kopač Mrak zahtevajo,da umaknete prvi odstavek 74. člena PNPZ tako, da se bo prispevna stopnja ohranila na ravni 9,25%

SINDIKATI, ki zastopamo delavce, ki so vključeni v SODPZ smo na ministrico ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI dne 19. 12. 2016 naslovili dopis v katerem zahtevajo umik prvega odstavka 74. člena PNPZ

 

Dopis objavljen v izvirniku :

 

 

Spoštovana, dr. Anja Kopač Mrak!

 

Ekonomsko-socialni svet ni dosegel soglasja glede elementov Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja in sicer o višini prispevne stopnje, solidarnostne rezerve in upravljavske provizije ter prav tako slednjega ni dosegel Odbor sklada ODPZ, in ste kljub navedenem dne 23. 11. 2016, 1031-160/2016-3 odobrili Pokojninski načrt Obveznega dodatnega poklicnega zavarovanja, ATVP pa je izdala soglasje k spremembi Pravil upravljanja SODPZ z odločbo z dne 30. 11. 2016. Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja se tako uporablja od 1. 1. 2017, prav tako s 1. 1. 2017 pričnejo veljati spremenjena pravila Pravilnika upravljanja SODPZ z izjemo poglavja Naložbena politika, ki prične veljati 4. 8 2017.

 

Temeljni namen poklicnega zavarovanja je zagotavljanje socialne varnosti, za obdobje od prenehanja opravljanja težkega in zdravju škodljivega dela, oz. dela, ki ga po določeni starosti ni mogoče uspešno opravljati, pa do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev v okviru obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

 

Prepričani smo, da Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja dolgoročno ne zagotavlja socialne varnosti delavcev, temveč ravno nasprotno! Namesto pričakovane ureditve področja poklicnega upokojevanja, ki bi začela služiti svojem temeljnem namenu, je le ta z vsako spremembo tudi vedno slabša za zavarovance. Vaši argumenti, ki so vzeti iz konteksta, pa so ponižujoči za vse delavce, ki opravljajo težka in zdravju škodljiva dela in dela, ki jih po določeni starosti ni mogoče opravljati.

 

V sled zgoraj navedenega zahtevamo, da do 27. 12. 2016 umaknete prvi odstavek 74. člena PNPZ tako, da se bo prispevna stopnja ohranila na ravni 9,25% in znižanje upravljavske provizije na 0,5%.

 

Sicer smo podpisniki te zahteve pripravljeni na skupni sestanek, z namenom spoštovanja sindikalnih zahtev. V nasprotnem bomo nadaljevali s stopnjevanjem sindikalnih aktivnosti.

 

 

Lisec Anton, l.r, SDE-Slovenije

Dakić Nenad, l.r, KNSS
Poje Andreja, l.r, ZSSS
Romanić Miralem, l.r, SDRES-PV

Bećarević Asmir, l.r, SDRES

Milenkovič Darko, l.r, SMO

Mlekuš Kristjan, l.r, SPS
Pečnik Dušan, l.r, SCS

Frantar Franci, l.r, PSS

Gliha Cvetka, l.r, SDPZ

Pečarič Alen, l.r, KSJS
Bračič Roman, l.r, SPESS-PV

Ogrizek Aleksander, l.r, SPGS

Bršek Peter, l.r, SPESS
Švarc David, l.r, SPGS
Lorber Zdenko, l.r, SZS

Alternativa Majcen Peter, l.r, KS 90
Čeč Aljoša, l.r, KSS Pergam

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(0 glasovi)